Hogere algemene heffingskorting

Hogere algemene heffingskorting

 

Ook lastenverlichting lagere inkomens

Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.265. Om lastenverlichting ook voor lagere inkomens te realiseren stelt het kabinet voor om gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 via het Belastingplan 2019 de maximale algemene heffingskorting te verhogen.

  • 2019 € 2.477
  • 2020 € 2.642
  • 2021 € 2.753

Ook het maximum voor de arbeidskorting wordt verhoogd van €3.399 in 2019 tot € 3.941 in 2021.

Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk

Let op!

Let op!

De algemene heffingskorting daalt naarmate het inkomen in box 1 meer bedraagt dan de eindgrens van de eerste schijf. Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting op nihil eindigen.