Hogere algemene heffingskorting

Hogere algemene heffingskorting

 

Ook lastenverlichting lagere inkomens

Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 2.265. Om lastenverlichting ook voor lagere inkomens te realiseren stelt het kabinet voor om gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 via het Belastingplan 2019 de maximale algemene heffingskorting te verhogen.

Algemene heffingskorting

  • 2019 € 2.477
  • 2020 € 2.642
  • 2021 € 2.753

Ook het maximum voor de arbeidskorting wordt verhoogd van €3.399 in 2019 tot € 3.941 in 2021.

Quote uit de troonrede:

Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk

Let op!

Let op!

De algemene heffingskorting daalt naarmate het inkomen in box 1 meer bedraagt dan de eindgrens van de eerste schijf. Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting op nihil eindigen.