Fiscale aansprakelijkheid begunstigden

Fiscale aansprakelijkheid begunstigden

Bewijzen dat u niet wist dat de Belastingdienst benadeeld werd 

Zeer vermogende particulieren ontdoen zich soms van hun vermogen vlak voordat de Belastingdienst zijn verhaalsmogelijkheden veilig kan stellen. Bijvoorbeeld door vermogen te schenken aan familieleden of door een rechtspersoon te liquideren. Daarom komt er een nieuwe fiscale aansprakelijkstelling voor begunstigden. Een begunstigde is iemand die bijvoorbeeld een schenking of een liquidatie-uitkering van een rechtspersoon ontvangt. Er moet aan drie voorwaarden voldaan zijn:

  • De begunstiging is onverplicht verricht
  • De Belastingdienst is benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden
  • De belastingschuldige én de begunstigde wisten of behoorden te weten dat de Belastingdienst benadeeld werd
Let op!

Let op!

Deze wijziging geldt al vanaf 18 september 2018 (15.15 uur).

Er kan worden verondersteld dat de betrokkenen wisten dat de Belastingdienst benadeeld werd. De begunstigde moet dan zelf het tegendeel bewijzen.