My Flynth
Prinsjesdag voor de particulier

Prinsjesdag voor de particulier

 

Alle ins & outs van de Miljoenennota voor u als particulier

Miljoenen nota - particulier

Welk nieuws er voor u als particulier in het koffertje zit? Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Zo komen er twee schijven voor de inkomstenbelasting, is er nieuws over de fiscale aansprakelijkheid van begunstigden en wordt het lage btw tarief verhoogd. Op deze pagina vindt u alle relevante informatie uit de belastingplannen voor 2019.

De box 3-heffing voor 2019

Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt € 30.360 in 2019

Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt € 30.360 in 2019

Voor zover uw vermogen meer is dan het heffingsvrije vermogen, wordt u geacht een forfaitair rendement op dat (belastbare) vermogen te realiseren, waarover u 30% belasting verschuldigd bent.

Hoe hoog het forfaitaire rendement is, is afhankelijk van de omvang van het belastbare vermogen. Het belastbare vermogen tot en met € 71.650 wordt geacht een rendement op te leveren van 1,94%. Voor het belastbare vermogen van € 71.651 tot en met € 989.736 geldt in 2019 een forfaitair rendement van 4,45% en voor het deel van uw belastbare vermogen vanaf € 989.737 geldt een forfaitair rendement van 5,60%.


Hieruit is af te leiden dat de belastingheffing over de verschillende delen van het belastbare vermogen achtereenvolgens 0,58%, 1,335% en 1,68% is.