Overige maatregelen

Overige maatregelen

Overige maatregelen

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. 

Bij energieopwekking wordt niet alle energie gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zonnepanelen op uw huis of uw bedrijf. Tegenwoordig wordt de overtollige energie steeds vaker opgeslagen in batterijen. Hierdoor ontstaat voor de energiebelasting een dubbele heffing.

Eerst wordt de levering van de energie aan de energieopslagfaciliteit belast met energiebelasting en vervolgens wordt ook nog eens de levering aan de verbruiker met energiebelasting belast. Nu wordt voorgesteld om de heffing voor de levering aan de energieopslagfaciliteit onder voorwaarden vrij te stellen van energiebelasting. Deze vrijstelling zal per 1 januari 2022 in de wet worden opgenomen.

Om het aantal terugvorderingen van kinderopvangtoeslag (KOT) te beperken, worden kindercentra en gastouderbureaus verplicht maandelijks gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken over de per ingeschreven kind afgenomen opvang. Door de hoge frequentie kan de Belastingdienst vroegtijdig afwijkingen signaleren tussen de aangevraagde KOT en de werkelijke situatie. Bij afwijkingen informeert de Belastingdienst de ouders, zodat deze hun eerdere aanvraag kunnen wijzigen en (terug)betalingsproblemen worden voorkomen.

Ouders moeten nog wel steeds zelf de gegevens van hun aanvraag wijzigen.

Bij onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst is het gewenst dat dat een tegemoetkoming wordt geboden om schrijnende gevallen op te lossen of te verzachten. In het kader van de toeslagenaffaire is gebruik gemaakt van beleidsbesluiten om snel tegemoetkomingen te kunnen uitbetalen, zonder dat adviesorganen en parlement hier voldoende bij betrokken waren. Het wetsvoorstel voorziet in een betere juridische grondslag voor het verlenen van tegemoetkomingen bij schrijnende gevallen als gevolg van onterecht handelen van de Belastingdienst.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2022 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.