Vervuilers gaan meer betalen

Vervuilers gaan meer betalen

Hoger belastingtarief voor vervuilende zware vrachtauto’s, toeslag dieselauto’s uitgesteld.

De milieudifferentiatie in de Wet BZM wordt geactualiseerd waardoor de meer vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. Over deze maatregel is overeenstemming bereikt met de zogenoemde Eurovignet-landen. De wijziging betekent een verdere differentiatie naar EURO-klasse en een verhoging van tarieven voor minder schone vrachtauto’s.

De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking mits de ratificatieprocedure vóór 31 mei 2019 is afgerond. De BZM voor EURO V wordt dan vanaf 1 januari 2020 verhoogd. Lukt dat niet, dan treden alle nieuwe tarieven 1 januari 2020 in werking.

Wet uitwerking Autobrief II opgeschoven

De toeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer die per 1 januari 2019 zou worden ingevoerd, wordt uitgesteld. De noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst zal naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zijn.