Vervuilers gaan meer betalen

Hoger belastingtarief voor vervuilende zware vrachtauto’s, toeslag dieselauto’s uitgesteld.

De milieudifferentiatie in de Wet BZM wordt geactualiseerd waardoor de meer vervuilende zware vrachtauto’s uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de schoonste vrachtauto’s blijft het huidige tarief van toepassing. Over deze maatregel is overeenstemming bereikt met de zogenoemde Eurovignet-landen. De wijziging betekent een verdere differentiatie naar EURO-klasse en een verhoging van tarieven voor minder schone vrachtauto’s.

De nieuwe tarieven treden met ingang van 1 juli 2019 in werking mits de ratificatieprocedure vóór 31 mei 2019 is afgerond. De BZM voor EURO V wordt dan vanaf 1 januari 2020 verhoogd. Lukt dat niet, dan treden alle nieuwe tarieven 1 januari 2020 in werking.

Wet uitwerking Autobrief II opgeschoven

De toeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer die per 1 januari 2019 zou worden ingevoerd, wordt uitgesteld. De noodzakelijke automatisering bij de Belastingdienst zal naar verwachting pas per 1 januari 2020 gereed zijn.