Einde teruggaafregeling BPM

Einde teruggaafregeling BPM

Voor personenauto’s die nagenoeg geheel worden gebruikt voor OV of taxivervoer.

Ter stimulering van de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s wordt voorgesteld de teruggaafregeling BPM voor taxi’s en openbaar vervoer (OV) met ingang van 1 januari 2020 af te schaffen. Volgens de regeling wordt de teruggaaf van BPM op aanvraag verleend voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt voor OV of taxivervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000. Door het afschaffen van de teruggaafregeling komen het goedkeurend beleid van de Belastingdienst voor bepaalde vrijwilligersvervoersprojecten en de teruggaafregeling BPM voor deze projecten te vervallen.

Let op!

Let op!

De MRB-vrijstelling voor taxi’s en openbaar vervoer wordt niet afgeschaft.