Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Verruimen Nederlandse sportvrijstelling

Ook diensten door sportorganisaties aan derden zijn straks vrijgesteld van btw, het recht op aftrek van voorbelasting vervalt.

Diensten van sportorganisaties aan hun leden zijn in principe vrijgesteld van btw. Als gevolg van Europese rechtspraak wordt de Nederlandse btw-vrijstelling voor sport en aan sport gerelateerde activiteiten per 1 januari 2019 uitgebreid, zodat ook diensten door sportorganisaties aan derden zijn vrijgesteld. De verruiming van de sportvrijstelling zal gemeenten en sportverenigingen/-stichtingen raken, doordat na invoering van de maatregel de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voortaan als een btw-vrijgestelde activiteit kwalificeert. Hierdoor vervalt ook het recht op aftrek van voorbelasting en kunnen deze verhuurders te maken krijgen met de zogenaamde herzieningsregeling waardoor de aftrek van voorbelasting uit voorgaande jaren mogelijk moet worden herzien (lees: terugbetaald). 

Let op!

Let op!

Voor sportaccommodaties die per 1 januari 2019 nog niet zijn opgeleverd, geldt mogelijk overgangsrecht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is van plan om per 1 januari 2019 de ontwikkeling, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren door middel van een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten.