Termijn verrekening aanmerkelijk belang verkort

Termijn verrekening aanmerkelijk belang verkort

De termijn voor verrekening van het verlies wordt verkort van negen naar zes jaar

Wanneer u een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap (Box 2) en u realiseert daaruit een verlies door vervreemding van de aandelen voor een prijs die lager is dan u ervoor heeft betaald, dan kunt u dat verlies verrekenen met inkomen in diezelfde Box 2. Dat kunt u doen met het inkomen van het voorafgaande jaar en met de negen komende jaren.

Deze termijn van negen jaren na het verliesjaar (ook wel genoemde de voorwaartse verliesverrekening) wordt verkort naar zes jaar. Als ab-houder krijgt u dus minder tijd om uw verlies te verrekenen. Dat geldt overigens alleen voor verliezen die u lijdt vanaf het jaar 2019. Voor verliezen die worden geleden tot en met het jaar 2018 gelden nog wel de oude termijnen.

TIP

TIP

Als u geen aanmerkelijk belang meer heeft en u heeft nog wel een ab-verlies openstaan, dan kunt u dit verlies onder voorwaarden omzetten in een belastingkorting voor box 1. Wanneer u en uw partner in een kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar geen aanmerkelijk belang meer hebben, wordt op verzoek het resterende Box 2-verlies omgezet in een belastingkorting die u kunt verrekenen met de door u verschuldigde inkomstenbelasting in Box 1.