Verhoging box 2-tarief

Verhoging box 2-tarief

 

Het huidige belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang wordt in twee stappen verhoogd

Het tarief van de vennootschapsbelasting en het tarief in Box 2 vertonen al jaren een samenhang. De gezamenlijke belastingdruk van deze twee tarieven komt uit op 40-44%. Die gezamenlijke belastingdruk is bedoeld om ervoor te zorgen dat ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma) en ondernemers in de vennootschapsbelasting (o.a. B.V., N.V.) fiscaal een min of meer gelijk tarief betalen. Wanneer die tarieven te veel uit elkaar zouden lopen, zouden een bepaalde rechtsvorm te veel op basis van fiscale overwegingen worden gekozen.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang verhoogd
In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt daarom voorgesteld om het huidige belastingtarief van 25% voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (dat wil zeggen een belang in een vennootschap van 5% of meer) in twee stapjes te verhogen naar 26,9% per 2021. Om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen, is de oorspronkelijke correctie uit het regeerakkoord van 28,5% dus verlaagd.

De tariefopbouw in box 2 wordt dan als volgt:

  • Huidig tarief (2019) -> 25,0%
  • Verhoging stap 1 (2020) -> 26,25%
  • Verhoging stap 2 (2021) -> 26,9%
LET OP!

LET OP!

Er komt geen overgangsregeling voor winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd aan de dga. Dat betekent dat het – afhankelijk van de situatie waarin u verkeert – interessant kan zijn om uiterlijk in 2019 zoveel mogelijk dividend uit te keren of wellicht de aandelen te vervreemden.