Verhogen lage btw-tarief

Verhogen lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. 

Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dat geldt voor o.a. de volgende leveringen en diensten:

 • Voedingsmiddelen
 • Diverse geneesmiddelen voor de mens
 • Diergeneesmiddelen
 • Planten
 • Boeken
 • Herstellen van fietsen
 • Herstellen van schoeisel en lederwaren
 • Diensten van kappers
 • Schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming
 • Campings, hotels, pensions en vakantieparken voor gebruik door personen die daar voor een korte periode verblijf houden
 • Verstrekken van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse van het hotel-, café, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf
 • Verlenen van toegang tot circussen, dierentuinen, openbare musea of verzamelingen, muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen enz., bioscopen, sportwedstrijden enz., attractieparken, speel- en siertuinen en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen
 • Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen

De verhoging van het lage btw-tarief hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen zoals dat bij eerdere tariefswijzigingen wel het geval is geweest. Dat wil zeggen dat voor zover vooruit gefactureerd kan worden in 2018 nog steeds het huidige tarief kan worden toegepast. Daarmee kunt u voor uw afnemers een voordeel realiseren.

TIP

TIP

Deze verhoging kan reden zijn om vooruitbetalingen te doen ten aanzien van bijvoorbeeld het boeken van een vakantie voor het volgende jaar of voor werkzaamheden aan de eigen woning. Voor het vaststellen van het btw-tarief, kan worden aangesloten bij het reguliere moment van verschuldigdheid.