My Flynth
Vrijwilligers binnen uw organisatie

Vrijwilligers binnen uw organisatie

 

Belasting en premies over vergoedingen en verstrekkingen hoeft u niet in te houden.

Verhogen maxima vrijwilligersregeling

Werken er vrijwilligers in uw organisatie? Dan hoeft u voor mensen die als vrijwilliger bij u werken, geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt. Dit geldt als de vrijwilliger in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangt. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

TIP

TIP

De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws