Vrijwilligers binnen uw organisatie

Vrijwilligers binnen uw organisatie

 

Belasting en premies over vergoedingen en verstrekkingen hoeft u niet in te houden.

Verhogen maxima vrijwilligersregeling

Werken er vrijwilligers in uw organisatie? Dan hoeft u voor mensen die als vrijwilliger bij u werken, geen belasting en premies in te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die de vrijwilliger ontvangt. Dit geldt als de vrijwilliger in totaal maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar aan vergoedingen en verstrekkingen ontvangt. Deze plafonds worden per 1 januari 2019 verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar.

TIP

TIP

De in de vrijwilligersregeling gehanteerde bedragen worden geacht ten hoogste de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt om zijn vrijwilligerswerk te verrichten.