Vergoeding voor bijzonder kapitaal

Vergoeding voor bijzonder kapitaal


Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat geleidelijk omlaag. Het tarief is nu nog 20% voor de winst tot € 200.000 en 25% voor de winst daarboven. Het tarief wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 19% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) 24,3%. Per 2020 zullen de tarieven 17,5, respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,25%. Dit laatste tarief van 22,25% zou eerst worden verlaagd tot 21% maar in verband met hogere kosten voor de afschaffing van de dividendbelasting is dat tarief uitgekomen op 22,25%.

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het MKB.
Het grootbedrijf profiteert vooral van de afschaffing van de dividendbelasting.