Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Wat verandert er allemaal omtrent de vennootschapsbelasting?

Minder voordeel bij Vpb-tarief

Gunstig voor uw bedrijf: de tarieven voor de vennootschapsbelasting gaan vanaf 2020 omlaag. Dat voordeel is alleen kleiner dan gedacht: het hoge tarief daalt minder snel dan in eerdere plannen.

De Wet bedrijfsleven 2019 zorgde ervoor dat het bedrag waarover u vennootschapsbelasting (VPB) betaalt toeneemt - bijvoorbeeld door de afschrijving op onroerende zaken verder te beperken. Ter compensatie stelde deze wet voor om de VPB-tarieven vanaf 2020 te verlagen. Het kabinet kiest er nu voor deze verlaging minder sterk door te voeren dan gepland. Dat betekent minder voordeel voor ondernemingen.

Toptarief Vpb daalt minder snel

In het Belastingplan 2020 stelt het kabinet voor om het hoge tarief van de Vpb – voor winsten boven € 200.000 - ten opzichte van de Wet bedrijfsleven 2019 met 1,2 procentpunt minder te verlagen. Bovendien gaat die verlaging pas later in. Hierdoor blijft het hoge tarief van de Vpb in 2020 25% en daalt het uiteindelijk per 1 januari 2021 naar 21,7%. De plannen voor verlaging van het lage tarief van de Vpb gaan wel ongewijzigd door. Dat tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 15%.

Hieronder zetten we voor u op een rij hoe de Vpb-tarieven voor 2019 – 2021 opgebouwd zijn. Ter vergelijking staan de oorspronkelijk geplande tarieven er tussen haakjes achter.

Tariefsopbouw winstbelasting

Belastbare winst

Tarief

2019

2020

2021

t/m € 200.000

19% (19%)

16,5% (16,5%)

15% (15%)

vanaf € 200.001

25% (25%)

25% (22,55%)

21,7% (20,5%)

Geen belastingrente bij tijdige Vpb-aangifte

Geen belastingrente bij tijdige Vpb-aangifte

Als u op tijd aangifte doet voor de vennootschapsbelasting, loopt u geen risico meer om belastingrente te moeten betalen.

Doet u binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aangifte voor de vennootschapsbelasting, dan bent u officieel nog op tijd. Toch mag de fiscus op dit moment al vanaf vier maanden na afloop van het boekjaar belastingrente rekenen. Die onlogische situatie zet het kabinet nu recht met een wetswijziging. Daarmee geldt dat u geen belastingrente hoeft te betalen zolang u op tijd bent met de aangifte. Dus loopt uw boekjaar gelijk met het kalenderjaar? Zorg dan dat uw Vpb-aangifte voor 1 juni bij de Belastingdienst is. Als de aanslag dan conform die aangifte wordt opgelegd, wordt er geen belastingrente meer in rekening gebracht.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!