Subsidie voor ondernemers

Subsidie voor ondernemers

 

Het kabinet stelt € 1.205 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2019. De regeling voor de energie investeringsaftrek wordt verlengd.

Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor bedrijven in research en development, blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2018. Ook de voorwaarden en het aanvraagprogramma blijven ongewijzigd. Het kabinet stelt € 1.205 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2019.

Investeert u in innovatie of ontwikkeling, dan kan u het voordeel van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2019 gelden er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor ontwikkelings- of onderzoekkosten.  Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen volgen later dit jaar.

De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige milieu- investeringen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal worden verlaagd naar 45%. De Energielijst gaat onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat vallen.

TIP

TIP

De energie-investeringsaftrek 45%, een aanmerkelijk verschil met het huidige percentage. Overweegt u te investeren in maatregelen die voor EIA in aanmerking komen? Dan kunt u dit beter in 2018 doen, dit scheelt u maar liefst 9% aftrek. Onze subsidieadviseur bij u in de buurt kan u adviseren over de EIA-investeringsaftrek. Laat uw gegevens achter, en wij nemen telefonisch contact met u op.

Voor de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) komt in 2019 € 40 miljoen extra beschikbaar. Dit budget zal met name ingezet worden voor de programmalijnen van toegepast onderzoek.

Budgetten voor de toeslag voor privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) (PPS-toeslag) en Innovatiekredieten blijven ongewijzigd. De PPS-toeslag kan daarmee op het verhoogde percentage van 30% gehouden worden en voor het Innovatiekrediet blijft een budget € 70 miljoen beschikbaar.

Het ministerie van LNV reserveert € 90,8 miljoen voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Op dit moment is de exacte invulling daarvoor nog niet bekend, in het najaar moet hier meer duidelijkheid over komen als de brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda gepubliceerd wordt. De verwachting is dat deze onder andere gericht zal zijn op duurzaam ondernemerschap en samenwerking met het bedrijfsleven voor innovatie op het gebied van het bestrijden van ziekten, plagen en het gezond houden van de bodem.

Net als in de voorgaande jaren is het ook in 2019 weer mogelijk subsidie aan te vragen voor de begeleiding van leerlingen die een leer-werktraject doorlopen (regeling Praktijkleren). Voor 2019 is het budget wel met € 19,5 miljoen verlaagd en zal het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats verlaagd worden van € 2.700 naar € 2.500.

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): € 147 miljoen (net als in 2018);
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): € 107 miljoen (in 2018 € 99 miljoen);
  • Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): € 32 miljoen (in 2018 € 40 miljoen).

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers. Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting. Er is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie