Subsidie regeling praktijkleren verlengd

Subsidie regeling praktijkleren verlengd

De subsidie regeling praktijkleren wordt in 2019 met één jaar verlengd. Het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats gaat in 2019 omlaag van € 2.700 naar € 2.500.  

De subsidieregeling praktijkleren die op 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In het voorjaar van 2019 wordt besloten hoe de regeling voor de schooljaren 2019-2020 er verder gaat uitzien.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Mede dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. 

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling?

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling?

Laat uw gegevens achter. Een subsidieadviseur bij u in de regio met expertise op dit vlak neemt dan telefonisch contact met u op om uw vraag kort te bespreken. Indien gewenst kunt u dan een afspraak maken voor een vervolggesprek.