In verwachting

In verwachting

Gezinsuitbreiding?

De wet wordt aangepast voor zelfstandigen in verwachting en vaders krijgen langer ouderschapsverlof. 

Bent u zelfstandige, dan bouwt u straks nog steeds pensioen op als u deelneemt in een pensioenregeling en afwezig bent vanwege uw zwangerschap. Nu heeft dit nog tot gevolg dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. De wetgeving wordt aangepast, zodat het mogelijk gemaakt kan worden die pensioenopbouw gewoon door te laten lopen.

Is uw kindje geboren, dan heeft ook de partner straks recht op langer verlof. De periode verlof voor partners wordt verlengd van twee dagen naar maximaal 6 weken.

Dit verlof wordt in twee stappen uitgebreid:

  • Per 1 januari 2019 krijgt de partner na de bevalling maximaal 5 dagen geboorteverlof met loondoorbetaling.
  • Per 1 juli 2020 krijgt de partner daarbij aanvullend geboorteverlof voor maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur, met recht op een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon. Doel is om de band tussen partner en kind te versterken en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten.