Generieke renteaftrekbeperking

Generieke renteaftrekbeperking

Er komt een algemene maatregel waarbij rente op schulden alleen nog maar aftrekbaar is tot 30% van het bedrijfsresultaat.

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat omlaag

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat geleidelijk omlaag. Het tarief is nu nog 20% voor de winst tot € 200.000 en 25% voor de winst daarboven. Het tarief wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 19% en de tweede schijf (vanaf € 200.000) 24,3%. Per 2020 zullen de tarieven 17,5, respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,25%. Dit laatste tarief van 22,25% zou eerst worden verlaagd tot 21% maar in verband met hogere kosten voor de afschaffing van de dividendbelasting is dat tarief uitgekomen op 22,25%.

De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het MKB.
Het grootbedrijf profiteert vooral van de afschaffing van de dividendbelasting.

TIP

TIP

Probeer om kosten naar voren te halen door het vormen van bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud en door belaste resultaten uit te stellen door het vormen van een herinvesteringsreserve.