Fiets van de zaak

Fiets van de zaak

 

Een bijtelling van 7% op de waarde van de fiets van de werkgever

Het kabinet wil bevorderen dat werkgevers aan hun werknemers een fiets van de zaak ter beschikking stellen waarbij de werkgever eigenaar blijft van de fiets. Daartoe wil het kabinet de huidige fiscale belemmering wegnemen door een vereenvoudiging van de waardering van het privévoordeel van de fiets van de zaak. Deze nieuwe regeling moet op 1 januari 2020 ingaan.

 

Momenteel bestaat er - anders dan bij een auto van de zaak - geen eenvoudige waarderingsnorm voor dit loonvoordeel. Nu wordt nog de waarde in het economische verkeer van het privégebruik belast en dat is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de waarde in het economische verkeer van een ‘fietskilometer’. Werknemers moeten dus bijhouden hoeveel kilometers zij privé fietsen met de fiets van de zaak en dan moet er ook nog per fiets een kilometerprijs worden berekend aan de hand van alle kosten van die fiets. Dit is nagenoeg onbegonnen werk en vandaar dat een “fiets van de zaak” momenteel eerder uitzondering dan regel is.

 

Om deze reden wordt een vereenvoudiging voorgesteld in de waardering van het privévoordeel van een fiets van de zaak. Er is gekozen, net zoals bij de auto van de zaak, voor een forfaitaire loonbijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Is er van die betreffende fiets geen consumentenadviesprijs bekend, dan wordt daarvoor aangesloten bij de consumentenadviesprijs van de meest vergelijkbare fiets. De fiets van de zaak kan zelfs ter beschikking worden gesteld naast een auto van de zaak.

Het begrip ‘fiets’ wordt ruim gedefinieerd: ook de bakfiets en elektrische fiets vallen onder deze regeling en een speciale toevoeging is gemaakt waardoor ook de spedalec onder de regeling valt. Het gaat dan ook om alle voertuigen die mede door menselijke spierkracht wordt aangedreven en is uitgerust met een elektromotor.

Let op!

Let op!

Deze regeling geldt alleen voor ter beschikking gestelde fietsen. De eigendom moet dus bij de werkgever blijven. Deze regeling is dus niet van toepassing voor werkgevers die de fiets met een cafetariastelsel aan hun werknemer vergoeden. Als de fiets aan de werknemer wordt vergoed of verstrekt (gegeven) is de hele fiets belast. Overigens is het toegestaan om dergelijke fietsen dan in de vrije ruimte onder te brengen maar die loopt dan wel – zeker bij duurdere fietsen – erg snel vol. Daarom verbinden werkgevers ook veelal een maximum aan het aantal verstrekte fietsen per jaar.De regeling geldt niet alleen voor werknemers maar ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting en voor de directeur-grootaandeelhouder.