Een vast contract aanbieden

Een vast contract aanbieden

 

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans zorgt er straks voor dat u minder risico loopt als u medewerkers een vast contract aanbiedt.

De gunstige economie biedt ruimte om de sociaaleconomische structuur van ons land sterker en moderner te maken. Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans heeft als doel dat het voor werkgevers minder risicovol wordt mensen een vast contract aan te bieden

Officieel gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans pas op 1 januari 2020 in. Op Prinsjesdag werd het wetsvoorstel echter al aangekondigd in de troonrede. Deze wet zorgt ervoor dat er balans komt tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Als de wet straks wordt ingevoerd, loopt u als ondernemer minder risico als u een werknemer vast in dienst neemt. U kunt zich hier alvast op voorbereiden.

Een vast contract na 3 jaar
De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Hiermee gaat het kabinet weer terug naar de werkwijze in de periode vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Het moment van invoering van de gewijzigde ketenbepaling staat gepland op 1 januari 2020. Hiervoor geldt geen overgangsrecht. De maatregelen hebben bij inwerkingtreding onmiddellijke werking. Dit houdt in dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. Dit is anders als bij cao in het voordeel van de werknemer is afgeweken van de ketenbepaling.

  • Een eerste contract direct voor onbepaalde tijd heeft een proeftijd van maximaal 5 maanden: meerjaarscontracten voor bepaalde tijd (2 jaar of meer) hebben een proeftijd van maximaal 3 maanden.
  • Vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bestaat recht op een transitievergoeding, ook tijdens proeftijd. Deze bedraagt een derde maandsalaris voor elk dienstjaar afzonderlijk.
  • Oproepkrachten hoeven niet meer permanent beschikbaar te zijn voor arbeid.
  • Voor ontslag was een volledig onderbouwde enkele ontslaggrond nodig. Dit wordt vanaf 1 januari 2020 een cumulatiegrond. Dus meerdere redenen mogen opgeteld worden voor de ontslagaanvraag.