Digitale diensten over de grens

Digitale diensten over de grens

Btw bij verkopen binnen de EU

Ondernemers die grensoverschrijdende digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de EU, zijn btw verschuldigd in de lidstaat en naar het tarief van de lidstaat waar de consument woonachtig is. De ondernemer kan kiezen om gebruik te maken van één loketsysteem (MOSS, mini one stop shopping).

De ondernemer kan de verschuldigde buitenlandse btw afdragen aan zijn eigen belastingdienst die deze vervolgens verrekent met de belastingdienst van de lidstaat van de consument. Voor ondernemers is het moeilijk om bij verkoop van diensten via internet vast te stellen waar de consument woont en dus voor welke lidstaat de ondernemer de btw moet afdragen. Afdracht via het MOSS betekent naast administratieve lasten ook een extra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte. Om kleine ondernemers hierbij tegemoet te komen, is voor de verkoop van grensoverschrijdende digitale diensten voortaan de btw verschuldigd in de lidstaat van de ondernemer en naar het daar geldend tarief. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de totale grensoverschrijdende omzet van die ondernemer met deze diensten jaarlijks onder de € 100.000 blijft.

Ook worden de factureringsregels vereenvoudigd voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten. Voortaan gelden alleen de factureringsregels van de lidstaat waar de ondernemer voor toepassing het MOSS is geïdentificeerd. Deze regeling dient per 1 januari 2019 in alle EU-lidstaten te zijn ingevoerd.