Beperking afschrijving vastgoed in BV’s

Beperking afschrijving vastgoed in BV’s

Het kabinet wil de afschrijvingsgrens in de vennootschapsbelasting van alle gebouwen stellen op 100% van de WOZ-waarde.

Onder de huidige wetgeving kunnen BV’s in principe onroerende zaken tot 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de fiscale boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid opheffen door de afschrijvingsgrens in de vennootschapsbelasting van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maatregel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is. Deze maatregel gaat al per 1 januari 2019 in.

Let op!

Let op!

De beperking van de afschrijving tot op 100% van de WOZ-waarde laat onverlet dat bij een lagere bedrijfswaarde van het bedrijfspand, afboeking naar deze lagere bedrijfswaarde is toegestaan.Het kan belangrijk zijn om nog eens kritisch te kijken naar welke kosten u activeert en afschrijft of welke kosten direct als kosten van onderhoud ten laste van het resultaat kunnen worden gebracht. Bovendien is het belangrijk om nog eens kritisch te kijken naar het vormen van een Voorziening groot onderhoud.