Prinsjesdag en de auto

Prinsjesdag en de auto

De relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020 met betrekking tot de auto en mobiliteit

Auto & mobiliteit

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen rondom auto & mobiliteit.

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is 22% van de cataloguswaarde. Voor elektrische auto's en andere auto's zonder CO2-uitstoot geldt een verlaagd percentage. Dat is 12% in 2021. Dat verlaagde percentage geldt over maximaal € 40.000 van de cataloguswaarde. Het verlaagde percentage wordt per 1 januari 2022 16%. Dit wordt berekend over maximaal € 35.000.

Het bedrag van € 35.000 wordt in 2023 verlaagd naar € 30.000. Het percentage gaat in 2025 van 16% omhoog naar 17% en zal over maximaal € 30.000 worden berekend. Daarboven geldt het standaard bijtellingspercentage van (nu) 22%.

De BPM-opbrengst daalt omdat auto's ‘vergroenen’. Dat wil zeggen dat auto’s steeds minder CO2 uitstoten. De hoogte van de BPM is gebaseerd op deze CO2-uitstoot. Om dit tegen te gaan, worden de schijfgrenzen aangepast. De schijfgrenzen voor personenauto's worden in de jaren tot en met 2025 elk jaar met 2,3% verlaagd en aan de andere kant worden de schijftarieven met 2,35% verhoogd. Dit laatste geldt ook voor de dieseltoeslag.
Vanaf 2023 geldt dat de tarieven en de belastingbedragen per gram/kilometer CO2-uitstoot eerst worden geïndexeerd en vervolgens worden verhoogd met 2,35%.

BPM is verschuldigd op het moment dat een motorrijtuig (auto) wordt ingeschreven in het kentekenregister. Het voertuig moet dan geschikt zijn voor gebruikmaking van de weg. Bij import van een gebruikte auto is de hoogte van de BPM ook afhankelijk van het afschrijvingspercentage van de auto. Dat percentage mag gebaseerd zijn op een taxatierapport dat is opgemaakt op het moment dat de auto op de weg mag.

Wordt al BPM-aangifte gedaan op een moment dat de auto nog niet verkeert in een technische staat waarmee gebruik kan en mag worden gemaakt van de weg, dan mag geen gebruik worden gemaakt van een taxatierapport. De afschrijving moet dan worden gebaseerd op de wettelijke leeftijdstabel of op een in de handel algemeen toegepaste koerslijst. Dit om te voorkomen dat schade,waardoor de auto geen gebruik van de weg kan en mag maken,via de taxatie doorwerkt in de grondslag van de BPM.

Als achteraf blijkt dat toch geen gebruik zal worden gemaakt van de weg (bijvoorbeeld omdat de auto onherstelbaar is en vervolgens wordt gesloopt), dan wordt de betaalde BPM teruggegeven.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2022 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.