Prinsjesdag en de auto

Prinsjesdag en de auto

De relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020 met betrekking tot de auto en mobiliteit

Auto & mobiliteit

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen rondom auto's en mobiliteit.

Goed om te weten: privégebruik van een nieuwe emissievrije auto wordt vanaf volgend jaar duurder, door verhoging van de verlaagde bijtelling. Voor elektrische auto’s gaat daarnaast het grensbedrag voor de verlaagde bijtelling omlaag, voor waterstof- en zonnecelauto’s geldt geen maximaal bedrag.

Voor emissievrije auto’s - zoals elektrische auto’s met een batterij voor de energieopslag -  geldt dit jaar een verlaagde bijtelling van 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000 en voor zover de cataloguswaarde méér is dan € 45.000 de standaardbijtelling van 22%.

In 2021 wordt de bijtelling voor nieuwe batterij-elektrische auto’s aangepast. Het percentage van 8 wordt verhoogd tot 12. Daarnaast wordt het grensbedrag van € 45.000 verlaagd tot € 40.000. Beide wijzigingen sluiten aan bij de voornemens die al in 2019 zijn gepubliceerd.

Anders dan voor batterij-elektrische auto’s geldt voor een waterstofauto géén maximale catalogusprijs waarop de lagere bijtelling van toepassing is. De lagere bijtelling geldt over de volledige cataloguswaarde en niet tot maximaal € 45.000 (2020) of € 40.000 (2021). 

Het kabinet stelt nu voor om ook voor zonnecelauto’s dezelfde regeling te introduceren als voor waterstofauto’s. Dat betekent dus een bijtelling van 12% in 2021, berekend over de volledige cataloguswaarde. Een zonnecelauto is een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen.

BTW-correctie 

De hiervoor vermelde regeling geldt voor de heffing van loon- en/of inkomstenbelasting bij de berijder van de auto. Voor u als ondernemer die de auto ter beschikking stelt geldt een btw-correctie voor het privégebruik. Deze btw-correctie bedraagt in de praktijk vaak 2,7% van de cataloguswaarde. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen auto’s met en zonder emissie, en ook niet tussen de verschillende soorten emissievrije auto’s.

U mag als werkgever/ondernemer aantonen dat de btw-correctie van de auto die u ter beschikking stelt minder dan 2,7% van de cataloguswaarde mag zijn. Flynth heeft vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de rekenregels die daarbij gelden. Hoe moet voor de btw-heffing het woon-werkverkeer worden gekwalificeerd nu u en uw werknemers, mede door de coronacrisis, misschien wel veel meer thuis werken dan voorheen? En hoe moeten de kosten van de auto over het zakelijke en privégebruik worden verdeeld?

Schaft u een nieuwe auto of bestelwagen aan, dan betaalt u hierover BPM-heffing op basis van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (Wet BPM). Het kabinet stelt twee wijzigingen in die wet voor: vervroeging van het belastingheffing naar het moment waarop u het kenteken inschrijft en verlaging van de CO2-schijfgrenzen.

Sneller belastbaar feit BPM 

Via de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (Wet BPM) wordt belasting geheven als een personen- of bestelauto in het kentekenregister wordt geregistreerd. Deze registratie omvat zowel de inschrijving als de tenaamstelling van een motorrijtuig in het kentekenregister. Tussen het moment van inschrijving en de tenaamstelling van het kenteken kan een lange tijd zitten. Voor dergelijke situaties stelt het kabinet voor om voor de BPM het belastbaar feit te vervroegen van de tenaamstelling van het kenteken naar de inschrijving in het kentekenregister. 

Let op!

Door deze wijziging wordt bij de import van gebruikte personen- of bestelauto’s ook het afschrijvingspercentage bepaald op het moment van onderzoek door de RDW, in plaats van op het moment van de tenaamstelling.

Verhoging BPM tarieven

De CO2-schijfgrenzen van de BPM worden verlaagd met 4,2%. Daarnaast vindt een indexatie van de tarieven plaats, gevolgd door een verhoging met 4,38%. De combinatie van deze aanpassingen moet ertoe leiden dat de belastinggrondslag aansluit bij de (verwachte) technologische ontwikkelingen.

Let op!

Rijden met een dieselauto wordt ook duurder door een aanscherping (verlaging) van de CO2-grens en een verhoging van het tarief voor de dieseltoeslag.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2021 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.