Btw & auto

Btw & auto

Hier kunt u op rekenen.

Welke maatregelen treft het kabinet rondom de btw en uw auto? De belangrijke punten op een rij. Naast btw op zonnepanelen, verlaging van brandstofaccijns en het vervallen van de BPM vrijstelling, verandert ook de reiskostenvergoeding.

Vanaf 1 januari 2023 wordt het btw-tarief op zonnepanelen verlaagd van 21 procent naar 0 procent. Dit werkt voor particulieren feitelijk hetzelfde als een afschaffing van de btw op zonnepanelen. De tariefsverlaging geldt niet alleen voor de aankoopprijs, maar ook voor de installatiekosten van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. 

Doel: administratief werk verminderen 
Het doel van de btw-verlaging is het verminderen van administratief werk. Door de btw-verlaging van 21 procent naar 0 procent, hoeven particulieren bij de aankoop van zonnepanelen de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Dat scheelt hen en ook de Belastingdienst werk. 

Stimulans voor aanschaf zonnepanelen 
Ook hoopt het kabinet dat de maatregel meer particulieren stimuleert om zonnepanelen te nemen. Het feit dat het te investeren en eventueel te financieren bedrag lager uitvalt, zal daar zeker aan bijdragen. Een substantiële verlaging van de prijs die particulieren met ingang van volgend jaar betalen bij de aanschaf van de zonnepanelen, lijkt Flynth een grotere stimulans.  

Wees erop bedacht dat de tariefsverlaging alleen geldt als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur.

Het kabinet heeft met ingang van 1 april 2022 de belasting voor ongelode benzine, diesel en LPG verlaagd om de stijging van de energieprijzen deels te vergoeden. Het voorstel is om die belastingverlaging te laten voortduren tot en met 30 juni 2023 en in de tweede helft van 2023 het tarief weer langzaam te verhogen. 

Doel: huishoudens tegemoetkomen in stijgende prijzen 
Het doel van deze belastingverlaging is huishoudens tegemoetkomen in stijgende prijzen. Met andere woorden: de door hen gevoelde inflatie te beperken. Huishoudens merkten de hogere brandstofprijzen aan de pomp vorig jaar al direct in hun portemonnee. De verlaging van de belasting op ongelode benzine, diesel en LPG moest huishoudens toen al tegemoetkomen in de stijgende prijzen. Het plan is om deze maatregel het eerste halfjaar van 2023 voort te zetten en daarna geleidelijk af te bouwen. 

Concreet financieel voordeel nog niet inzichtelijk 
Hoe groot het financiële voordeel voor een individuele automobilist is, is niet te zeggen. Het hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals het type auto en het aantal gereden kilometers per jaar. Daarnaast kan de overheid benzinestations niet verplichten om de belastingverlaging door te berekenen in de verkoopprijs. Concurrentie met andere benzinestations lijkt dus de ‘brandstof’ van de prijsverlaging.   

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks ook belasting (BPM) betalen wanneer zij een bestelauto kopen. Hierbij is het ook belangrijk dat er gekeken wordt naar de CO2-uitstoot. Verder betekent dit, dat de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor deze bestelauto’s ook omhoog gaat. In 2025 is de verhoging van de MRB 15 procent. In 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96 procent. 

Stimulans verkoop emissievrije en zuinige bestelauto’s 
Met de afschaffing van de BPM-vrijstelling wil het kabinet de verkoop van emissievrije of zeer zuinige bestelauto’s stimuleren. Door de gelijkschakeling van bestelauto’s met personenauto’s blijft feitelijk wel een vrijstelling gelden voor emissievrije (elektrische) bestelauto's. Ondernemers die dergelijke auto’s lokaal of regionaal kunnen inzetten, zullen dus relatief weinig lastenverzwaring ondervinden. De afschaffing van de vrijstelling treft namelijk vooral andere bestelauto’s (met meer CO2-uitstoot) die door ondernemers worden aangeschaft en vaak voor langere (inter)nationale ritten worden ingezet.  

BPM voor bestelauto’s 
Het kabinet wenst ook meer belastinggeld te kunnen innen. Als de vrijstelling voor een bestelauto van de ondernemer (ondernemersvrijstelling) vanaf 1 januari 2025 vervalt, is de ondernemer voor de inschrijving van bestelauto’s namelijk BPM verschuldigd. De hoogte van de verschuldigde belasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot. 

Reiskostenvergoeding verandert 
Ook de reiskostenvergoeding verandert komend jaar. Lees bij de informatie voor werkgevers wat de wijzigingen zijn. 

Vragen?

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2023 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.