Prinsjesdag en de auto

Prinsjesdag en de auto

Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020 met betrekking tot de auto en mobiliteit

Auto & mobiliteit

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen rondom de auto. 

Elektrische auto’s blijven langer fiscaal voordelig. Maar het verschil met andere auto’s wordt langzaam kleiner.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou de fiscale stimulans voor elektrische auto’s met ingang van 2021 stoppen. Dan zou de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s volledig vervallen en het algemene bijtellingspercentage van 22% weer van toepassing zijn. Maar het kabinet streeft ernaar dat  in 2030 alle nieuwe auto’s emissievrij zijn en heeft daarom besloten de fiscale stimulering voorlopig nog voort te zetten. Omdat de meerkosten van elektrische auto’s naar verwachting gaan dalen, kiest het kabinet er wel voor de stimulans te verlagen.

Stijging in stappen

In het Klimaatakkoord is daarom een maatregel opgenomen om de bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak geleidelijk te verhogen. Per 1 januari 2020 stijgt de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s naar 8% (was 4%) over de cataloguswaarde tot € 45.000 (was € 50.000). Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. In 2021 bedraagt de bijtelling 12% (een korting van 10% op de normale bijtelling) over de eerste € 40.000. Over het restant geldt dan de gewone bijtelling van 22%.

In de jaren 2022 t/m 2024 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 dan naar 16%. Voor 2025 stijgt de bijtelling dan naar 17% over de eerste € 40.000 en vanaf 2026 wordt er helemaal geen verschil meer  gemaakt tussen elektrische en gewone auto’s van de zaak.

Elektrische auto? Koop nu!

Overweegt u een elektrische auto te kopen, probeer dat dan nog in 2019 te doen. Dan geldt nog een bijtelling van 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000 en 22% voor het meerdere voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating van het voertuig. Wees er snel bij want voor veel elektrische auto’s gelden extreem lange levertijden.

Twee zaken om in de gaten te houden:

  • Het bijtellingspercentage dat volgens het voorgaande van toepassing is, geldt telkens voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating van het voertuig.
  • De drempel van € 50.000 resp. € 45.000 resp. € 40.000 is niet van toepassing op auto’s met een waterstofmotor. Voor die auto’s is de korting op de bijtelling dus niet gemaximeerd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dezelfde regeling ook gaat gelden voor zonnecelauto’s maar daarvoor moet eerst nog worden onderzocht hoe een dergelijke auto moet worden gedefinieerd. De bedoeling is om deze nieuwe uitzondering met ingang van 1 januari 2021 te realiseren.

Op dit moment gelden voor emissievrije voertuigen en Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen (PHEV’s) enkele fiscale voordelen in de BPM en de MRB. Deze voordelen zullen met ingang van 1-1-2021 aflopen. In verband met de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord verlengt het kabinet deze voordelen als volgt:

• Tot 1 januari 2021 geldt een vrijstelling van BPM voor auto’s met een CO2-uitstoot van nihil. Het voorstel is om deze vrijstelling te verlengen tot en met 2024. In 2025 zal het reguliere tarief met de vaste voet van € 360 (prijzen 2019) gaan gelden voor emissieloze auto’s;

• Het voorstel is om ook de vrijstelling van de MRB voor auto’s met een CO2-uitstoot van nihil tot en met 2024 te verlengen. In 2025 zal men voor emissieloze auto’s dan 25% van het rijksdeel van de MRB betalen. Vanaf 2026 is de vrijstelling MRB niet meer van toepassing. Deze regeling geldt voor personenauto’s, maar ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen;

• Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram (op dit moment voldoen uitsluitend PHEV’s hieraan) geldt tot en met 2024 50% korting op het reguliere tarief MRB. In 2025 geldt vervolgens een driekwarttarief en vanaf 2026 geldt het reguliere tarief;

• De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV’s voor bestelauto’s wordt verlengd tot en met 2025. Deze correctiefactor heeft te maken met het zwaardere gewicht van de PHEV door de aanwezige batterij.

Door Europese CO2-normen voor 2025 en 2030 zullen ook nieuwe auto’s in de periode richting 2030 jaarlijks CO2-zuiniger worden. Voor de periode na 2020 moeten de BPM-tarieven dan jaarlijks stijgen om te voorkomen dat het budget opraakt. Deze stijging wordt later in wetgeving opgenomen.

Het kabinet stelt voor om conform het Klimaatakkoord het MRB-tarief op bestelauto’s jaarlijks geleidelijk te laten stijgen. Het gaat om een stijging van € 24 per bestelbus per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. Voor 2025 wordt voorgesteld het tarief gemiddeld met € 24 per jaar te laten dalen. Voor de hiervoor genoemde jaren zal het tarief jaarlijks worden geïndexeerd.

De BPM kent een zogenoemde dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s die worden aangedreven door een motor met een compressieontsteking. Inmiddels zijn er ook benzinemotoren ontwikkeld met een compressie ontsteking. Door de toevoeging “compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel”, geldt de dieseltoeslag weer alleen voor dieselauto’s. De dieseltoeslag geldt ter compensatie van het accijnsvoordeel dat dieselauto’s hebben. Benzineauto’s met compressieontsteking profiteren niet van het lagere accijnstarief van diesel.

Het kabinet stelt voor het eerdere voorstel over de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km te wijzigen. Voor zware dieselbestelauto’s wordt de fijnstofnorm 10 mg/kWh. De dieselauto voldoet hier in ieder geval aan als deze een affabriek roetfilter heeft. Eerder was het voorstel dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 2009 van de heffing uit te sluiten. Het kabinet draait deze uitsluiting terug. De uitsluiting geldt voortaan alleen nog voor auto’s waarvan de fijnstofuitstoot niet is geregistreerd. Zij krijgen “het voordeel van de twijfel”. Als het af-fabriek roetfilter is verwijderd, wordt het voertuig geacht de fijnstofnorm te overschrijden. Tegenbewijs is mogelijk.

Het kabinet stelt voor de accijns op diesel per 1 januari 2021 met 1 cent te verhogen. Ook voor 2023 stelt het kabinet voor de accijns op diesel met 1 cent per liter te verhogen. De voorgestel-de verhogingen zijn nodig om de voorstellen uit het Klimaatakkoord te kunnen bekostigen.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!