Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft u een werk- leerplaats gedurende het schooljaar 2021-2022 aangeboden? Dan heeft u mogelijk recht op de Subsidie Praktijkleren.

Biedt u als werkgever begeleiding aan een leerling, student of deelnemer van een beroepsopleiding? Vraag dan de Subsidieregeling praktijkleren aan. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt € 2.700 per schooljaar. Met deze subsidieregeling stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleer-plaatsen aan te bieden. 

Voor wie is de Subsidieregeling praktijkleren? 

Hebt u een erkend leer- of opleidingsbedrijf en biedt u studenten en deelnemers in diverse onderwijsniveaus een werkplek? Dan is de Subsidieregeling praktijkleren voor u bedoeld. U ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin u begeleiding heeft verzorgd. Deelnemers kunnen elk moment van het studiejaar starten of stoppen bij uw bedrijf.  

Voor welke doelgroepen kunt u de subsidie aanvragen?

De voorwaarden voor de subsidieregeling Praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. Gedetailleerde informatie hierover vindt u op www.rvo.nl. U kunt de Subsidieregeling praktijkleren onder voorwaarden aanvragen voor verschillende doelgroepen:

  • vmbo-leerlingen die een leer-werktraject volgen
  • mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, geldt niet voor BOL)
  • hbo-studenten in de sectoren techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving
  • promovendi en technologische ontwerpers in opleiding
  • VSO: een praktijkleerplaats voor een leerling in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs leerwerk-traject’
  • Entree-opleiding in het vmbo: een praktijkleerplaats voor een leerling die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als entreeopleiding dat wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg. 

Hoe kan Flynth u helpen?

Flynth HR Services helpt u graag bij het aanvragen van de Subsidieregeling praktijkleren. Samen met u inventariseren wij de lopende trajecten. Daarna beoordelen wij of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie. We helpen u bij de administratieve handelingen en nemen u de subsidieaanvraag uit handen. 

Vragen? 

Neem gerust contact op met uw adviseur of een Flynth-kantoor bij u in de buurt. U kunt uw vraag ook stellen via bd@flynth.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op! 

Tijdvak van de subsidieaanvraag

Van 2 juni 2022 t/m 16 september 2022 (17.00 uur) is deze ronde open.

Whitepaper subsidie praktijkleren