Willem Slotboom

Senior Manager Audit

Ervaring

Sinds 2017  ben ik senior manager bij Flynth binnen de accountantspraktijk. Ik heb mij gespecialiseerd in de publieke sector. Mijn cliënten zijn voornamelijk klanten in de onderwijssector en brancheverenigingen. Deze instellingen hanteren Nederlandse verslaggevingsregels , soms specifiek voor de sector, zoals de Richtlijn 660 voor onderwijsinstellingen.  

Ik geef sinds 2014 operationeel leiding aan de auditafdeling op onze vestiging in Woerden.  In deze rol ben  ik verantwoordelijk voor planning en aansturing van de controleteams en vaktechniek in de publieke sector.

In mijn woonplaats  ben ik actief als toezichthoudend bestuurder bij de stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer. Ik zet mijn (financiële) kennis in ten behoeve van het brede maatschappelijke verkeer. Voorbeelden van mijn werkzaamheden zijn:

·         Audit
·         IT Audit
·         Risicomanagement
·         Controle op naleving van de regelgeving
·         Natuurlijk advies

Wij helpen instellingen in de publieke sector op een transparante en efficiënte manier verantwoording af te leggen aan het maatschappelijk verkeer. Daarnaast helpen wij deze instellingen om  hun processen te beheersen,  zodat ze flexibel zijn en snel kunnen bijsturen als de situatie daarom vraagt

Loopbaan/Ervaring
Senior Manager 2017 - heden
Manager 2014 – 2017
Controleleider 2009 - 2014

Contact
Tel:  +31 (0) 683 256 997
E-mailadres: willem.slotboom@flynth.nl