Jaap Luchies

Senior Bedrijfsadviseur

Ervaring

Heeft u een financieringsvraagstuk? Dan stel ik steevast allereerst de vraag: wáárom is dit een financieringsvraagstuk? En hoe draagt de financiering bij aan het realiseren van uw ambitie? Want het kan best zijn dat u een financieringsbehoefte signaleert, maar dat er een andere oplossing mogelijk is die beter bij uw situatie past.

Met meer dan 20 jaar ervaring in het vak weet ik hoe belangrijk het is dat in het businessplan de financieringsbehoefte goed geduid wordt. De ‘waaromvraag’  beantwoorden, is dan een logische eerste stap. U komt bijvoorbeeld geld tekort. Maar waarom komt u geld tekort? Uw rendement blijft achter. Maar waarom blijft dit achter?

Uitbreiding financieren of efficiënter inkopen
Zo adviseerde ik laatst een ondernemer die wilde uitbreiden omdat hij bedrijfsruimte tekort kwam. Samen hebben we gekeken hoe dit kwam. Het bleek dat zijn voorraad onnodig groot was. Uiteindelijk heeft hij een deel van zijn voorraad verkocht. Nu koopt hij strakker in waardoor hij voldoende ruimte overhoudt en een financiering niet nodig is.

Stel uzelf altijd de vraag: wáárom wilt u deze financiering?

De ideale financieringsvorm
Natuurlijk biedt een financiering in veel situaties wél een goede uitkomst. Dan is het zaak om de ideale financieringsvorm te vinden voor uw situatie. Want naast uw huisbank is er nog zoveel meer mogelijk. Als uw adviseur help ik u graag in uw zoektocht naar de ideale financieringsvorm.

Tip: kruip in de huid van
Een tip die ik mijn relaties altijd meegeef is: kruip in de huid van de financier. Wat zijn de risico’s van uw investering, vanuit de positie van die financier? Hier kijkt elke geldverstrekker naar. En wat is uw plan B (en C), mochten de risico’s gedurende de looptijd van de financiering werkelijkheid worden? Hiermee legt u de basis van een doordacht plan. Cruciaal voor een succesvolle financieringsaanvraag.

Over Jaap
Leeftijd:
58 jaar
Functie: Bedrijfsadviseur resultaatverbetering, kostprijsverlaging en financiering
Werkt bij Flynth sinds: 20 jaar
Werkervaring vóór Flynth: 10 jaar als (financieel) consultant bij een organisatieadviesbureau.

 

 

 

 

Insolventie/reorganiseren/faillissement

Bij insoventietrajecten is het lastig keuzes te maken. Doel is het vermogen en de verdienmogelijkheid van de ondernemer zoveel mogelijk veilig te stellen. Daarbij hoort reorganiseren en soms bedrijfsonderdelen afstoten of faillissementsbegeleiding en onderhandelen met curatoren.

 

 

 

 

 

 

Managementbegeleiding

Bij diverse bedrijven periodiek overleg met het management(team) over de uitvoering en voortgang,(implementatie) van genomen besluiten in het businessplan. Hierbij komen vooral marketing, financiën en organisatieaspecten aan de orde. Ook als er ruzie is geweest in het management..

 

 

 

 

Direct contact met Flynth