John Paffen

Senior Juridisch Adviseur

Ervaring

Als senior bedrijfsjuridisch adviseur adviseert en begeleidt John cliënten met grote regelmaat bij vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht en ondernemingsrecht. Voorts houdt John zich bezig met contractenrecht in het algemeen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het opstellen en beoordelen van koop- of samenwerkingsovereenkomsten of van algemene (verkoop – leverings)voorwaarden. John voert ook procedures op de diverse rechtsgebieden. In zijn functie ​is hij door de jaren heen als juridisch adviseur betrokken geweest bij een groot aantal juridische trajecten, zoals personele reorganisaties, samenwerkingsverbanden en bedrijfsoverdrachten, zowel activatransacties als aandelentransacties. Bij deze juridische trajecten is het essentieel ​gedegen vast te leggen wat partijen van elkaar mogen verwachten. In de juridische praktijk blijkt dat de correcte vastlegging van de afspraken vaak zeer nauw luistert. Gerechtelijke procedures tussen verkoper en koper gaan bijvoorbeeld vaak over de juiste uitleg van verstrekte garanties. Het voorkomen van problemen door een goed contract of door een advies met voldoende diepgang en samenhang heeft ​de voorkeur. Toch is ook het voeren van procedures, bijvoorbeeld in arbeids- of huurzaken een belangrijk onderdeel van het werk van John.