Ivo Bleeker

Adviseur Deal Advies

Ervaring

Adviseur van ondernemers en ondernemingen met specialisatie in franchise. Vraagbaak voor franchisend Nederland. Bedrijfskundige begeleiding bestaande uit:
- Expansie en groeivraagstukken
- Omzetprognose locaties en marktgebieden
- Beoordeling haalbaarheid exploitatie
- Verbetering resultaten van onderneming (turn-around)
- Benchmarking
- Opstellen normatief exploitatiemodel
- Financieringsaanvragen
- Aan en verkoop van ondernemingen
- Bedrijfsopvolging
- Invulling van Wet Franchise
- Opzetten en voorzitten franchiseraad of vereniging
- Advies levensvatbaarheid en liquidatie (evt. faillissement)
- Deskundigheidsrapportage schadeberekening en contra-onderzoek (second opinion)
- Financieel advies

Bereikbaar telefonisch 06 25 65 74 90 of per e-mail ivo.bleeker@flynth.nl