Frans van der Geld

Externe Accountant

Ervaring

Sinds 1 november 2015 ben ik extern accountant bij Flynth Audit B.V. Ik ben als vestigingsleider tevens eindverantwoordelijk voor één van de zes Audit vestigingen van Flynth Audit B.V., te weten de vestiging Ridderkerk. Vanuit deze vestiging en de vestigingen Naaldwijk en Zoetermeer bedienen wij met een team van 15 enthousiaste collega’s alle audit cliënten in de regio Zuid-Holland. Verder ben ik sectorleider Bouw en Vastgoed voor de gehele Flynth organisatie. Mijn cliëntenportefeuille is te typeren als private ondernemingen in de (groot) MKB-praktijk. Hierbij heb ik specifieke expertise opgedaan in de sectoren Bouw en vastgoedontwikkeling,  glastuinbouw, handel- en productie, bij cliënten met zowel nationale als internationale activiteiten. Bij de internationale cliënten treed ik op als groepsaccountant, maar heb ook ervaring in het optreden als component auditor voor buitenlandse accountantsorganisaties.

Ik heb uitgebreide ervaring met de toepassing van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en het oplossen van complexe verslaggevingvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van fusies en overnames en intercompany transacties. Tevens heb ik ruime ervaring met de uitvoering van bijzondere controleopdrachten, zoals de controle van inbrengverklaringen en subsidiecontroles.

In mijn vrije tijd ben ik lid van de Raad van Toezicht van een ANBI.