My Flynth

Helma van Gelsdorp

Ervaring

Helma van Gelsdorp is Directeur HR Advies. Als Directeur HR advies ondersteunt zij samen met een enthousiast team van 25 specialisten MKB-ondernemers op het brede terrein van HR Advies. Helma en haar specialisten begeleiden MKB'ers onder meer bij werving en selectie, arbeidsvoorwaardenregelingen, opstellen van personeelshandboeken en arbeidscontracten, performancemanagement en ontslagzaken. Uniek is de uitgebreide kennis en ervaring op het  gebied van arbodienstverlening en verzuimadvisering dat op grote schaal voor het MKB wordt verzorgd. Ruim 12.000 MKB-ondernemers maken inmiddels gebruik van de diensten van Flynth op personeelsgebied.