My Flynth

Peter de Vreede

Ervaring

Sinds 2012 werk ik met veel plezier en ambitie als bedrijfsadviseur voor glastuinbouwbedrijven bij Flynth. Ik ben geboren en getogen in de agrarische sector en opgeleid tot agrarisch bedrijfskundige. Daarna ben ik werkzaam geweest in de glastuinbouw als bedrijfskundig  onderzoeker, bedrijfsadviseur en projectleider, en zelfstandig ondernemer. Daarbij heb ik veel ervaring opgedaan als bestuurslid en commissaris bij diverse organisaties.in de tuinbouwsector. Ik adviseer ondernemers bij uiteenlopende bedrijfskundige vragen met een bedrijfseconomisch, financieel en strategisch karakter. Het opstellen en uitvoeren van strategische bedrijfsplannen en businessplannen, doen van haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van investerings- en liquiditeits- en financieringsbegrotingen en het verzorgen van managementbegeleiding zijn voorbeelden hiervan. Daarnaast heb ik veel ervaring met en kennis van het realiseren van aardwarmteprojecten op economisch en financieel gebied. De diversiteit in ondernemers en bedrijven maakt mijn werk interessant. Zorgen dat bedrijven betere resultaten gaan halen is mijn uitgangspunt. Met mijn kennis, ervaring en betrokkenheid  ondernemers en organisaties verder kunnen helpen is het mooiste resultaat van mijn werk.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws