My Flynth

Agenda Flynth
Kennissessie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Datum: 30-10-2018
Tijdstip: 17:00 - 19:30 uur

Locatie:

Bezoek voor meer informatie deze pagina.
U kunt zich hier aanmelden

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking getreden.

Kort gezegd biedt de AVG meer waarborgen voor degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en meer verplichtingen voor degene die de persoonsgegevens verwerkt. Een goede uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hiermee erg belangrijk geworden.

De AVG roept sinds de invoering nog steeds veel vragen op. Daarom organiseren Olympia Uitzendbureau samen met Flynth Adviseurs en Accountants een sessie over de per 25 mei ingevoerde AVG.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • u een CV van een sollicitant (ook open sollicitatie) slechts maximaal 4 weken mag bewaren?
  • het versturen van persoonsgegevens naar een verkeerd e-mailadres al een datalek is dat gemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
  • voor het niet melden van een datalek een hoge boete kan worden opgelegd?
  • uw onderneming vaak verplicht is met uw IT- en softwareleverancier een verwerkersovereenkomst te sluiten?
  • bij het niet naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw onderneming een boete kan krijgen oplopend tot maar liefst 20 miljoen euro en voor grote organisaties 4% van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is?

Graag nodigen wij u hierbij uit om één van deze kennissessie bij te wonen. In deze sessie zal naast feitelijkheden ook pragmatische oplossingen worden aangedragen.

Het programma voor deze seminars zal er als volgt uit zien:
17.00 – 17.30 Ontvangst
17.30 – 19.00 Presentatie AVG
19.00 – 19.30 Napraten        

Waar en wanneer
U kunt kiezen uit een van de onderstaande data:

  • donderdag 25 oktober 2018: Flynth Arnhem, Meander 261
  • dinsdag 30 oktober 2018: Flynth Arnhem, Meander 261

Aanmelden
Dit kan via e-mail naar Arnhem@flynth.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws