Onderwijsseminar

Wat is goed onderwijs? Wat is nodig om tot goed onderwijs te komen?

Flynth organiseert op 24 september het jaarlijkse Onderwijsseminar

Onze adviseurs en accountants staan dagelijks in contact met onze klanten in de onderwijssector en met relaties die zich op verschillende wijzen sterk maken voor het onderwijs. Op basis van onze kennis en ervaring met de sector onderkennen wij een aantal belangrijke thema’s en uitdagingen. Deze hebben wij via klankbordgroepen met in- en externe onderwijsexperts verder verfijnd. Graag presenteren wij de uitkomsten én gaan met u in gesprek tijdens het aankomende onderwijsseminar.
 
Flynth Onderwijsseminar 2019
Op 24 september 2019 organiseert Flynth in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist het jaarlijkse Onderwijsseminar. Via plenaire sessies, interactieve werksessies en presentaties over actuele ontwikkelingen praten wij u bij over onze visie op de relevante thema’s en uitdagingen in de onderwijssector. Heeft u vragen? Wij beantwoorden deze graag!

U kunt zich aanmelden via het formulier. Hierbij vragen wij u om aan te geven welke werksessies u wilt bijwonen. In deze werksessies is ruimte voor behandeling van uw eigen vraag of casus. Deelname is kosteloos. Ook komt u in aanraking met een relevant netwerk rondom de onderwijssector. Zo start u het schooljaar met nieuwe kennis en waardevolle inzichten!

Meer weten?
Heeft u vragen over de Onderwijsseminar? Neemt u dan gerust contact op met marketing@flynth.nl Werksessies

Programma

 13.00 – 13.30   Inloop en ontvangst 
 13.30 – 13.45

 Kick-off door Marcel Blöte, Raad van Bestuur Flynth adviseurs en accountants
 Opening door dagvoorzitter
Sandra van der Veer,  Accountant Flynth adviseurs en accountants

 13.45 – 14.30  Plenaire sessie: flitspresentaties
  • Huisvesting en duurzaamheid
  • Verantwoording naar de omgeving
  • Kwaliteit van het onderwijs
En: verantwoorde en Financieel gezonde bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit
 14.45 – 15.30  Werksessies (blok 1)
 15.30 – 15.45  Pauze
 15.45 – 16.30  Werksessies (blok 2)
 16.30 – 16.45  Afsluiting
 16.45 – 17.45  Borrel

Dit jaar verwelkomen wij de volgende sprekers:

Tanja van Nes: Beleidsadviseur School en Omgeving PO Raad, Frans Laarakker: Voorzitter College van Bestuur GelderVeste, Geert Jan Wouters: Eigenaar Controlgroep, Cees in 't Veld: RA RCBM Directeur Financiën, Planning & Control ad interim bij ROC Zadkine.

Werksessie 1: Huisvesting en duurzaamheid

Een mooie, duurzame school is een breed gedeelde wens. Maar de praktijk blijkt vaak complex. Denk aan wisselende behoeften in het gebruik van ruimten, verschillen in visie en regelgeving, en demografische groei en krimp. Hoe gaat u daarmee om? Tijdens deze werksessie wordt u begeleid door deskundigen op het gebied van huisvesting, duurzaamheid en financiën.

Werksessie 2: Verantwoording naar de omgeving

Adequate verantwoording van onderwijsgeld is cruciaal. Maar wat vragen welke stakeholders wanneer en hoe geeft u dit vorm in uw administratie? In deze werksessie behandelen wij onder andere de rol van de Onderwijsinspectie, de effecten van het nieuwe bekostigingsstelsel en de kwaliteitsafspraken, en de effecten van incidenten op wet- en regelgeving. Daarnaast bespreken wij hoe een compact en leesbaar bestuursverslag eruit moet zien en hoe u de omgeving op proactieve wijze kunt betrekken bij de koers van uw instelling. U wordt in deze werksessie begeleid door deskundigen op het gebied van verantwoording, effectieve financiële verantwoording, beleidsrijk begroten en risicomanagement.

Werksessie 3: Kwaliteit van het onderwijs

Wat verstaat u onder kwaliteit van het onderwijs? In deze werksessie gaan wij onder andere in op welke kwaliteitsnormen intern en extern worden erkend, welke KPI’s u kunt definiëren en hoe u deze meetbaar en controleerbaar maakt. Ook bespreken wij de rol van de Onderwijsinspectie, kwaliteitsrapportages, interne en externe factoren bij onderwijskwaliteit, organisatiecultuur en de voorwaarden voor kwaliteitsverbetering. U wordt begeleid door deskundigen op het bestuurlijke vlak van organisaties en kwaliteitsmanagement.