My Flynth

Onderwijsseminar

Wat is goed onderwijs? Wat is nodig om tot goed onderwijs te komen?

Flynth organiseert op 24 september een Onderwijsseminar

Onze adviseurs en accountants staan dagelijks in contact met relaties die zich op verschillende wijzen sterk maken voor het onderwijs. Hoewel de activiteiten van deze onderwijsorganisaties uiteenlopen, hebben zij vaak te maken met dezelfde uitdagingen: uitdagingen waar onze deskundigen jarenlang ervaring en kennis over hebben opgebouwd.
 
Flynth Onderwijsseminar 2019
Daarom organiseert Flynth op 24 september in Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist een Onderwijsseminar , waarin onze deskundigen in interactieve werksessies met u aan de slag gaan om uw vragen rond deze uitdagingen te beantwoorden. Zo start u het schooljaar met nieuwe kennis en waardevolle inzichten.

U kunt zich hier aanmelden. Bij het aanmelden vragen wij u aan te geven aan welke twee van de drie onderstaande werksessies u deel wilt nemen. In alle werksessies is ruimte voor de behandeling van uw eigen vraag of vraagstuk. Deelname is kosteloos.

Meer weten?
Heeft u vragen over de Onderwijsseminar? Neemt u dan gerust contact op met marketing@flynth.nl

Programma

13.00 – 13.30  Inloop en ontvangst 

13.30 – 13.45
Kick-off door Marcel Blöte, Raad van Bestuur
Flynth adviseurs en accountants
Opening door dagvoorzitter Sandra van der Veer, accountant

13.45 – 14.45
 Plenaire sessie: flitspresentaties
  • Huisvesting en duurzaamheid
  • Verantwoording naar de omgeving
  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Verantwoorde en financieel gezonde bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit
14.45 – 15.30 Werksessies (blok 1)
15.30 – 15.45  Pauze
15.45– 16.30  Werksessies (blok 2)
16.30 – 16.45  Afsluiting
16.45 – 17.45  Borrel

Werksessie 1: Huisvesting en duurzaamheid

Een mooie, duurzame school is een breed gedeelde wens. Maar de praktijk blijkt vaak complex. Denk aan wisselende behoeften in het gebruik van ruimten, verschillen in visie en regelgeving, en demografische groei en krimp. Hoe gaat u daarmee om? Tijdens deze werksessie wordt u begeleid door deskundigen op het gebied van huisvesting, duurzaamheid en financiën.

Werksessie 2: Verantwoording naar de omgeving

Adequate verantwoording van onderwijsgeld is cruciaal. Maar wat vragen welke stakeholders wanneer en hoe geeft u dit vorm in uw administratie? In deze werksessie behandelen wij onder andere de rol van de Onderwijsinspectie, de effecten van het nieuwe bekostigingsstelsel en de kwaliteitsafspraken, en de effecten van incidenten op wet- en regelgeving. Daarnaast bespreken wij hoe een compact en leesbaar bestuursverslag eruit moet zien en hoe u de omgeving op proactieve wijze kunt betrekken bij de koers van uw instelling. U wordt in deze werksessie begeleid door deskundigen op het gebied van verantwoording, effectieve financiële verantwoording, beleidsrijk begroten en risicomanagement.

Werksessie 3: Kwaliteit van het onderwijs

Wat verstaat u onder kwaliteit van het onderwijs? In deze werksessie gaan wij onder andere in op welke kwaliteitsnormen intern en extern worden erkend, welke KPI’s u kunt definiëren en hoe u deze meetbaar en controleerbaar maakt. Ook bespreken wij de rol van de Onderwijsinspectie, kwaliteitsrapportages, interne en externe factoren bij onderwijskwaliteit, organisatiecultuur en de voorwaarden voor kwaliteitsverbetering. U wordt begeleid door deskundigen op het bestuurlijke vlak van organisaties en kwaliteitsmanagement.