Nieuws

Zakelijk emissievrij rijden aantrekkelijker dankzij subsidie

Zakelijk emissievrij rijden aantrekkelijker dankzij subsidie
Gepubliceerd: 13-05-2022, laatst gewijzigd: 22-06-2022

Vanaf 2030 worden in Nederland alleen nog emissievrije auto’s – auto’s zonder uitstoot – verkocht. Dat is het streven van de overheid. Om dat doel te bereiken, zijn er verschillende stimuleringsmaatregelen beschikbaar. Ook voor zakelijk rijden. Daardoor wordt emissievrij rijden ook voor ondernemers aantrekkelijker. 

Naast het verlagen van het bijtellingspercentage en de catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt, wordt het budget voor de subsidieregeling voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s verhoogd. Ook komt er subsidie voor emissieloze vrachtauto’s, die het voor ondernemers aantrekkelijk maakt om te investeren in milieuvriendelijk vervoer. 

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden, die hieronder nader worden toegelicht: 

  • Subsidie AanZET: emissieloze trucks 
  • Subsidieregeling SEBA: aanschaf emissievrije bedrijfsauto 
  • Milieu-investeringsaftrek elektrische bedrijfsauto 
  • SEPP-subsidie: emissievrij rijden voor particulieren 

Subsidie AanZET: emissieloze trucks 

Op 9 mei 2022 is de nieuwe Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET) opengesteld. Hiermee krijgen ondernemers in de profit- én de non-profitsector een bijdrage voor de aanschaf van een emissieloze vrachtauto. Het totale budget voor deze regeling is € 40 miljoen, waarvan € 13,5 miljoen in 2022 beschikbaar komt. De eerste openstelling is inmiddels overtekend. Een aanvraag kan nog steeds worden ingediend, wel is de kans dat u subsidie krijgt dan erg klein.  

Verwacht wordt dat er bij een volgende openstelling opnieuw budget vrijkomt.  

Voorwaarden AanZET 

Voor deze subsidie komen vrachtwagens in aanmerking die volledig emissieloos zijn en uitsluitend worden voortgedreven door een elektromotor. Voorts moeten de vrachtwagens vallen onder de voertuigcategorie N2 met een gewicht gelijk aan of groter dan 4.250 kg of N3 volgens verordening (EU) 2018/858. 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort vrachtwagen en de grootte van de onderneming. In de volgende tabel staan de subsidiepercentages en -bedragen per voertuigcategorie en bedrijfsgrootte.  


 

                  Grootte               onderneming    

Voertuigcategorie 

 40% (grote onderneming) 

 50% (middelgrote onderneming) 

 60% (kleine onderneming of non- profitinstelling) 

N2 

12,5% 

€ 17.800 

19,0% 

€ 26.800 

25,0% 

€ 35.700 

N3 bakwagen 

15,0% 

€ 43.600 

21,5% 

€ 63.700 

28,5% 

€ 84.000 

N3 trekker 

20,0% 

€ 72.700 

28,5% 

€ 102.300 

37,0% 

€ 131.900 

 

Aanvragen 

Bent u van plan een elektrische vrachtwagen aan te schaffen, dan kunt u subsidie aanvragen na het afsluiten van een niet-definitieve koop- of financial leaseovereenkomst. De vrachtwagen staat op dat moment nog niet op uw naam in het kentekenregister. Bij operationele lease vraagt uw leasemaatschappij de subsidie aan. 

Ondernemingen en non-profitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een vestiging hebben in Nederland kunnen vanaf 9 mei tot en met 31 december 2022 een subsidieaanvraag indienen via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. 

Subsidieregeling SEBA: aanschaf emissievrije bedrijfsauto  

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is opengesteld van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Hiermee kunnen ondernemers subsidie krijgen op de aanschaf van een emissievrije bedrijfsauto. Het budget is voor ieder jaar vastgesteld; in 2022 is € 22 miljoen beschikbaar. Hierbij geldt: op = op.  

Voorwaarden 

Voor subsidie komen nieuwe, emissieloze bedrijfsauto’s in aanmerking. De auto’s moeten onder voertuigcategorie N1 of N2 vallen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de voertuigcategorie en het type organisatie. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000 per voertuig. 

 

Voertuigcategorie 

Technisch toegestane maximummassa 

Subsidiepercentage 

Bijzonderheden 

Maximale subsidiebedrag 

N1 

3.500 kg 

10% van de netto catalogusprijs 

Exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken 

€ 5.000 

N2 

4.250 kg 

10% van de verkoopprijs  

Exclusief btw 

€ 5.000 

N1 of N2 

 

12% van de verkoopprijs 

Als kleine onderneming of non-profitinstelling 

€ 5.000 

 

Aanvragen 

Bij het indienen van de subsidieaanvraag mag de koop- of leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Krijgt u geen subsidie, dan kun u nog afzien van de koop. Op de aanvraagdatum mag de bedrijfsauto nog niet op uw naam staan. 

Ondernemingen en non-profitorganisaties kunnen de aanvraag indienen via het digitale loket van RVO. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig.  

Naast de SEBA komt u mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze aftrek kunt u aanvragen als de auto op uw naam staan. U vraagt dus eerst de SEBA aan en na aanschaf eventueel MIA. 

Milieu-investeringsaftrek elektrische bedrijfsauto 

Voor een nieuwe bedrijfsauto uit categorie N1 of N2 die is voorzien van elektrische aandrijving kunt u Milieu-investeringsaftrek (MIA) aanvragen. Ook een bijbehorend laadstation komt voor deze aftrek in aanmerking. In 2022 is voor MIA € 144 miljoen beschikbaar. 

Een elektrische bestelauto komt in aanmerking voor 45% milieu-investeringsaftrek voor maximaal het investeringsbedrag minus € 11.000. Een elektrische bestelauto ter waarde van € 50.000 komt dus voor €50.000 - €11.000 = € 39.000 in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Eventueel eerder ontvangen subsidies voor dezelfde bedrijfsauto, bijvoorbeeld via de SEBA, moet u van de investeringskosten aftrekken. 

Aanvragen 

Om gebruik te maken van de milieu-investeringsaftrek, moet u de aanschaf van de bedrijfsauto binnen 3 maanden na de investering melden. Dat kan via het digitale loket van RVO. Hiervoor heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig. 

SEPP-subsidie: emissievrij rijden voor particulieren  

Voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s kunnen particulieren subsidie ontvangen via de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Voor deze regeling is jaarlijks een vast budget beschikbaar. In 2022 is € 71 miljoen beschikbaar voor nieuwe elektrische personenauto’s en € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s. Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, dus: op = op. 

U vraagt de subsidie aan in het jaar waarin u de auto aanschaft. De subsidie is ook geldig voor het privé leasen van een elektrische auto. 

Voorwaarden 

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de elektrische personenauto in ieder geval moet voldoen. Zo moet de auto volledig elektrisch zijn, moet de oorspronkelijke nieuwprijs tussen de € 12.000 en € 45.000 liggen en mag de auto niet omgebouwd zijn tot elektrische auto. Kijk voor de aanvullende voorwaarden (per categorie) op de site van de RVO.  

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de staat van de auto. Voor lease of koop van een nieuwe elektrische personenauto is het subsidiebedrag € 3.350. Koopt of leaset u een gebruikte elektrische personenauto? Dan krijgt u € 2.000 subsidie. 

Aanvragen 

U kunt de SEPP aanvragen na het sluiten van een koop- of leaseovereenkomst. De auto hoeft op dat moment nog niet geleverd of op naam gezet te zijn. De koop- of leaseovereenkomst moet zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin u subsidie aanvraagt. Vraagt u in 2022 subsidie aan, dan mag de auto niet eerder dan 1 januari 2022 op uw naam staan. Subsidie aanvragen kan via het digitale loket van RVO met uw DigiD. 

Meer informatie 

Wilt u meer weten over deze of andere subsidieregelingen? Flynth helpt u graag verder! 
Neem contact met ons op via de button. 

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Anneke van der Meulen Medewerker Subsidieadvies bij Flynth Anneke van der Meulen