Nieuws

Wijzigingen in diverse onderdelen van het Belastingplan 2022

Wijzigingen in diverse onderdelen van het Belastingplan 2022
Gepubliceerd: 17-11-2021, laatst gewijzigd: 29-03-2022

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft verschillende wijzigingen op het Belastingplan 2022 en de Overige Fiscale Maatregelen (OFM) 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze Wijziging staan verduidelijkingen, vereenvoudigingen en technische aanpassingen. De experts van Flynth zetten deze wijzigingen op een rij en leggen uit waarom ze van belang zijn voor de praktijk. 

Hieronder sommen we de maatregelen op. 

Verhoging van de algemene heffingskorting 

Er komt een verhoging van de algemene heffingskorting met € 14. Dit is een aardige geste maar meer ook niet. 

Vpb-tarief 

De ondernemingen die gedreven worden in een rechtspersoon hebben het wel zwaar te verduren. Met ingang van 1 januari 2022 wordt het Vpb-tarief in de hoogste schijf verhoogd naar 25,8% (in plaats van 25%). Hiermee wordt het toch al fragiele evenwicht in de belastingheffing van ondernemingsactiviteiten in de IB- en de Vpb-sfeer verder verstoord. Het wordt dus nog sneller interessant om de activiteiten op te knippen in diverse rechtspersonen, om gebruik te kunnen maken van het lage Vpb-tarief van 15% (over € 395.000 vanaf 2022) en om een bestaande fiscale eenheid te verbreken. 

Earnings-stripping-maatregel 

In de vennootschapsbelasting wordt de earnings-stripping-maatregel aangepast door een verlaging van het aftrekpercentage van 30% EBITDA naar 20% EBITDA. Gelukkig is de drempel van € 1.000.000 aan aftrekbare rente wel ongewijzigd gelaten.  

Deze maatregel betreft een generieke beperking van de aftrek van de rente op vreemd vermogen in de Vpb. De aftrek van saldorente is nu nog beperkt tot het hoogste van 30% van EBITDA of € 1.000.000. Voorgesteld wordt om dit te verlagen naar het hoogste van 20% van EBITDA of € 1.000.000. De eventueel niet-aftrekbare rente ben je overigens niet kwijt, maar schuift door naar latere jaren. De bestaande drempel van € 1.000.000, die grotendeels voorkomt dat de generieke renteaftrekbeperking het mkb raakt, wordt dus (vooralsnog) niet aangepast. Let wel, het maakt niet uit aan welke partij die rente wordt betaald; dat kan een verbonden lichaam zijn, maar ook een willekeurige derden-financiering, zoals een bank.  

Ondernemingen die zwaar gefinancierd zijn met vreemd vermogen en misschien ook geen andere optie hebben, krijgen hierdoor eerder te maken met een temporisering van de renteaftrek. Het bedrag aan betaalde rente dat door deze maatregel wordt getroffen, is de onderneming zoals hiervoor vermeld dus niet kwijt als aftrekpost voor de Vpb, maar het duurt wel langer voordat die aftrekpost fiscaal kan worden verzilverd; 

Verlagen verhuurderheffing 

De voorgaande belastingverhogingen zijn nodig om de Verhuurderheffing zoals die voor woningcorporaties geldt, te kunnen verlagen tot 0,332%; 

Sofina-arrest 

In de temporele beperking van de verrekening van voorheffingen met vennootschapsbelasting (de reparatie van het Sofina-arrest) wordt alsnog een aanpassing aangebracht. In het wetsvoorstel krijgt de inspecteur de bevoegdheid om binnen een termijn van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de voorheffingen zijn geheven een (herzienings)beschikking met betrekking tot voort te wentelen voorheffingen (voorheffingenbeschikking) vast te stellen. Het bleek dat dit er in sommige situaties toe zou kunnen leiden dat een voorheffing onbedoeld twee keer zou kunnen worden verrekend. Daarom wordt nu voorgesteld om in situaties waarin met toepassing van de verlengde navorderingstermijn een navorderingsaanslag is opgelegd, de inspecteur binnen diezelfde termijn toe te staan een voorheffingenbeschikking te herzien of alsnog vast te stellen.  

Het lijkt er op dat deze aanpassingen vrij geruisloos door het parlement zullen worden geloodst.  

Wilt u nagaan wat deze maatregelen voor u betekenen? Neem dan contact op met de fiscaal advies adviseurs van Flynth. 

 

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Tom Kleinpenning