Prinsjesdag

Wijziging verliesverrekening en tarief vennootschapsbelasting per 1-1-2022

Wijziging verliesverrekening en tarief vennootschapsbelasting per 1-1-2022
Gepubliceerd: 31-08-2021, laatst gewijzigd: 25-08-2021

Het parlement had al eerder ingestemd met een wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De invoeringsdatum was nog niet definitief bekend, maar is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2022.

Belastingplichtigen kunnen hierdoor – voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 – hun  verliezen verrekenen met belastbare winsten van het vorige boekjaar en vervolgens met de belastbare winsten van alle volgende boekjaren. Dat laatste geldt in principe ook voor de in 2022 nog aanwezige compensabele verliezen uit voorgaande jaren. Dat levert een onbeperkte verliesverrekening op die zeer welkom is.

Maar zoals het nu eenmaal in de politiek gaat, is niets voor niets. Voortaan is het namelijk niet meer mogelijk om alle beschikbare winst te benutten om verliezen mee te verrekenen. Voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1 miljoen, is slechts 50% beschikbaar om verlies mee te verrekenen.

Voorbeeld

Een onderneming beschikt op 1-1-2022 over € 5 miljoen compensabel verlies. In 2022 is de belastbare winst € 3 miljoen. In de oude situatie zou dan in 2022 geen vennootschapsbelasting worden betaald. Onder de nieuwe regels kan echter slechts € 1 miljoen volledig worden verrekend en van de resterende € 2 miljoen maar de helft. De onderneming betaalt in 2022 dus toch vennootschapsbelasting over € 1 miljoen, ondanks de aanwezige verliezen.

Van de € 5 miljoen compensabel verlies resteert dan na verrekening in 2022 nog € 3 miljoen dat kan worden verrekend met  toekomstige winsten.

Ook nog tariefsverlaging voor kleinere ondernemingen

Naast deze wijziging zit er ook nog een verdere tariefsverlaging in het vat voor met name kleinere ondernemingen. In 2021 was de eerste tariefschijf al verlengd van € 200.000 naar € 245.000 en het lage tarief van 16,5% naar 15%. Vanaf 2022 wordt die eerste tariefschijf opnieuw verlengd naar € 395.000. Wel moet worden afgewacht of Prinsjesdag op dit vlak nog verrassingen in petto heeft.

Van belang is in ieder geval om contact op te nemen met uw Flynth-adviseur om te bekijken welke gevolgen of mogelijkheden deze wijzigingen voor u hebben.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl