My Flynth
Nieuwsbrief

Wet werkelijk in balans?

Gepubliceerd: 04-12-2018, laatst gewijzigd: 04-12-2018

Ons kabinet streeft naar meer balans in de arbeidsmarkt. Op zich niets mis mee. De arbeidsrelatie, het type contract dat een werkgever aan zijn nieuwe werknemer aanbiedt, moet meer aansluiten bij het voorhanden zijnde werk. Daarom is de Wet arbeidsmarkt in balans in het leven geroepen.

Meer balans in de arbeidsmarkt: enerzijds wil het kabinet dat bereiken door de ketenregeling te verruimen (meer tijdelijke contracten), anderzijds wil het kabinet aankoersen op zoveel mogelijke vaste contracten.
 

Afwijkende proeftijd

Als werkgever wordt u beter in de gelegenheid gesteld om te beoordelen ‘wat voor vlees u in de kuip heeft’.
Sluit u een vast contract af, dan kunt u als werkgever een proeftijd bedingen van maar liefst vijf maanden, in plaats van nu nog maximaal twee maanden.
Een contract van minimaal twee jaar kent ook een afwijkende proeftijd: drie maanden.

Extra bonus voor het aanbieden van een vast contract: een lage WW-premie. Voor de werkgever met een normale vaststaande arbeidsbehoefte is de Wet arbeidsmarkt in balans wellicht een verbetering.

Beperkte arbeidsbehoefte

Echter veel mkb-ondernemingen - bijvoorbeeld in de horeca en agro - kennen geen of slechts een beperkte vaste arbeidsbehoefte. Deze bedrijven zijn afhankelijk van het seizoen en binnen dit seizoen ook nog eens afhankelijk van de dagelijkse vraag naar personeel, bijvoorbeeld vanwege de weerverwachtingen.  

Er wordt bij deze werkgevers vaak veel gewerkt met hoofdzakelijk flex- en seizoenskrachten. En dan begint de Wet arbeidsmarkt in balans toch wat te wringen...

Recht op transitievergoeding

Werknemers krijgen straks vanaf de eerste dag van hun contract namelijk recht op een transitievergoeding. Momenteel is deze pas na twee jaar verschuldigd. De reden hiervoor is door het nieuwe kabinet niet duidelijk gemaakt. Mogelijk is deze aanpassing voorgesteld om te voorkomen dat werkgevers dienstverbanden laten aflopen voordat de grens van twee jaar is bereikt.

Financiële gevolgen

Zeker voor flex-ondernemingen (uitzendbureaus) en seizoensgebonden ondernemingen kan het voorgaande verstrekkende financiële gevolgen hebben. De ‘meter’ van de transitievergoeding gaat immers vanaf dag één van de samenwerking al lopen. Dat de vergoeding zelf wat versoberd wordt, doet daar eigenlijk niet veel aan af.
Daar komt nog bij dat het voordeel van de vaste overeenkomsten (een lage WW-premie) direct het nadeel is voor de losse contracten: een hoge WW-premie!

Tijdig anticiperen: laat u adviseren

Maakt u veel gebruik van flexwerk in uw onderneming? Mocht de voorgestelde wetgeving ongeschonden de eindstreep halen, dan is het van belang op tijd voor te sorteren op het bovenstaande. Denk daarbij aan de gesprekken met uw uitzendbureau, de inrichting van uw arbeidsbehoefte en de keuze welke arbeidsovereenkomst u in de toekomst gaat gebruiken. In al deze gevallen: bel ons!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met Wilfred de Vreeze via hradvies@flynth.nl of 088 236 75 73.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 7573
Wilfred de Vreeze

Wilfred.deVreeze@flynth.nl