Nieuws

Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen

Werk bieden aan Oekraïense vluchtelingen
Gepubliceerd: 20-04-2022, laatst gewijzigd: 20-04-2022

Vanaf 1 april mogen vluchtelingen uit Oekraïne zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.  

Voorwaarden vrijstelling werkvergunning 

Voor medewerkers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen onder de volgende voorwaarden:  

  • De medewerker valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming; 
    Deze richtlijn geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben daardoor het recht om te werken in Nederland. De vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022; 
  • De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst met u; 
    U meldt dan met een formulier bij UWV dat de persoon bij hem/haar aan het werk gaat. Hierbij vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon. 

Benodigde documenten 

De medewerker moet beschikken over een document waaruit zijn verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en heeft een Burgerservicenummer (BSN) nodig. Als een vluchteling zich inschrijft bij de gemeente waar hij (tijdelijk) verblijft, wordt de verblijfsstatus vastgelegd en krijgt de vluchteling een BSN. 

De praktijk leert dat het helaas wel enige tijd kost om de documenten voor alle vluchtelingen beschikbaar te stellen waar hun verblijfsrecht uit blijkt. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens deze overgangsperiode geldt de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht voor alle Oekraïense onderdanen, die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. 

Nadat het BSN is toegekend moet u een “melding tewerkstelling van een tijdelijke beschermde medewerker uit Oekraïne” (zie bijlage) doen bij het UWV. Een aanvraag (volledig ingevuld formulier) wordt beschouwd als een melding. 

Kortom: Voorwaarden in dienst nemen 

Hieronder vatten wij kort de voorwaarden samen waaraan u moet voldoen indien u een medewerker uit Oekraïne in dienst wilt nemen. 

  • De medewerker valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming; 
  • De medewerker heeft een BSN nummer (tot en met 30 mei geldt een overgangsperiode (zie hierboven)); 
  • De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst met u. Die arbeidsovereenkomst moet onder meer de duur en omvang van het dienstverband bevatten, alsmede, de functie en het loon; 
  • U moet een volledig ingevuld formulier “Melding tewerkstelling van een tijdelijke beschermde medewerker uit Oekraïne” indienen bij UWV. 

Medewerker uit Oekraïne melden met formulier 

U (of zijn/haar gemachtigde) meldt de buitenlandse medewerker aan bij het UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. Het volledig ingevulde formulier moet worden geprint, ondertekend en verstuurd naar: 

UWV 

Bureau TWV/AJD 

Postbus 16140 

2500 BC DEN HAAG 

Volledigheidshalve merken wij op dat de melding twee dagen van tevoren naar het UWV moet worden opgestuurd, alvorens de medewerker gaat starten. Nadat het UWV de melding heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging. U hoeft dit bericht niet af te wachten. De medewerker kan twee dagen na het opsturen starten met werken.  

Let wel: Deze melding is verplicht. Het niet melden is een overtreding waarvoor u een boete kan krijgen! 

Wijzigingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst van de medewerker moet u melden bij het UWV. Daarvoor kan de contactgegevens in de ontvangstbevestiging gebruiken. 

Tot slot 

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Daarom zijn op meerdere opvanglocaties GGD en andere medische dienstverleners aanwezig. Een Oekraïner wordt in Nederland aangemerkt als een legaal verblijvende vluchteling zonder verblijfsstatus, hierdoor is een zorgverzekering niet mogelijk. Het is op dit moment onzeker of een zorgverzekering wel noodzakelijk is als een vluchteling gaat werken bij een Nederlandse werkgever. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt binnenkort met een reactie op deze vraag. Wij houden wij jullie uiteraard op de hoogte. Zodra wij hierover meer informatie hebben, laten wij dat weten. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Chantal Jansen Senior Adviseur HR Services bij Flynth Chantal Jansen