My Flynth
Nieuws

Wat u kunt doen tegen ‘psychosociale arbeidsbelasting’

Gepubliceerd: 19-06-2017, laatst gewijzigd: 19-06-2017

De omgang met collega’s kan veel invloed hebben op hoe uw werknemer zich voelt, op het werk en in de privésfeer. Zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ‘psychosociale arbeidsbelasting’ veroorzaken. Wat kunt u ertegen doen?

Ongewenste situaties op het werk kunnen ingrijpende gevolgen hebben en leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. U bent als werkgever verplicht om grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Uw werknemers dragen medeverantwoordelijkheid.

Groot arbeidsrisico

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een steeds groter arbeidsrisico. Een derde van het ziekteverzuim is hieraan gerelateerd. In circa 50 procent van de gevallen is een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Werkgebonden psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte.

Werkgever primair verantwoordelijk

PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het gaat om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals:

  • werkdruk
  • agressie, geweld en intimidatie
  • pesten
  • discriminatie
  • seksuele intimidatie

Risico-inventarisatie en evaluatie

Als werkgever behoort het tot uw zorgtaak om preventief beschermende maatregelen te treffen, een beleid op te stellen én medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA. Dit doet u via een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Thema’s, risico’s en oplossingen

In de risico-inventarisatie worden alle thema’s van PSA geïnventariseerd en de mate van risico vastgesteld. Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn verschillende methoden beschikbaar. De RI&E kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E, tevredenheidonderzoek of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om een aanvullend onderzoek uit te voeren.

In het plan van aanpak bij de RI&E wordt aangegeven welke oplossingen er zijn en wanneer deze doorgevoerd zullen worden.

Vanaf 1 juli strenger toezicht op RI&E

Met de wetswijziging per 1 juli 2017 zal de Inspectie SZW strenger handhaven als u geen RI&E heeft of deze verouderd of onvolledig is. Alle reden dus om de RI&E er nog eens bij te pakken en te controleren. Heeft u nog geen RI&E, neem nu stappen om hiermee aan de slag te gaan.

RI&E opstellen: laat u adviseren

Wilt u hulp bij het opstellen van een RI&E? Heeft u beleid ontwikkeld over de risico’s van PSA en wilt u dat nog eens tegen het licht houden? Of heeft u dit niet en wilt u hier advies over? Flynth adviseert en begeleidt u graag bij vraagstukken over arbeidsomstandigheden en preventie. Uw adviseur staat voor u klaar.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

Bron: Stichting van de arbeid en Arboportaal

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 73 50

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Paula Sjerps

Paula.Sjerps@flynth.nl