Vrijstelling niet-productief areaal in nieuw GLB

 
Vrijstelling niet-productief areaal in nieuw GLB
Gepubliceerd: 24-04-2023, laatst gewijzigd: 24-01-2024

In 2023 geldt in het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid een algemene vrijstelling voor GLMC 8 ‘niet-productief areaal’. Dit betekent dat de verplichting van vier procent aan niet-productief bouwland vervalt. Neemt u deel aan de eco-regelingen 'groene braak’ of ‘kruidenrijke bufferstrook’? Houd er dan rekening mee dat voor de oppervlakte die nodig is om de vier procent te behalen voor de eco-maatregel wél punten worden toegekend, maar niet de waarde. 

Niet-productief areaal in de GO 

De oppervlakte niet-productief areaal moet u apart, op perceelsniveau, aanvinken in de Gecombineerde Opgave (GO). Het advies is om deze vier procent oppervlakte apart in te tekenen, als u een groot perceel groene braak of kruidenrijke bufferstrook hebt. Zo maakt u eenvoudig onderscheid in de oppervlakte waar de waarde van de eco-premie wel meetelt, en waar niet. Om de juiste eco-premie in kaart te krijgen raad ik u aan om een simulatietool te gebruiken (van RVO of van uw Flynth-adviseur). Of gebruik hiervoor de handige tool in de GO. 

Groene braak 

Als u groene braak als hoofdteelt toepast op een perceel of akkerrand met een minimale breedte van drie meter, kan dit perceel in aanmerking komen voor de eco-regeling. Inzaaien is hierbij niet verplicht, spontane opkomst is namelijk ook toegestaan. Daarmee loopt u echter wel het risico dat u niet voldoet aan de eis dat van 31 mei tot en met 31 augustus 2023 minimaal tachtig procent van uw oppervlakte is bedekt met groene braak. 

Uw mogelijkheden 

Daarnaast mag u de groene braak niet bemesten en mag u geen gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Het beweiden of oogsten van de groene braak voor veevoer is ook niet toegestaan. U mag het wel onderhouden door bijvoorbeeld het gewas te maaien en af te voeren. Gebruik het in dat geval echter niet als veevoer. Het is ook niet mogelijk om groene braak toe te passen op de verplichte bufferstroken. En tot slot kunt u blijvend en tijdelijk grasland niet inzetten voor groene braak. Om gewascode 6794 (groene braak, spontane opkomst) te mogen toepassen, moeten eerder gepote/gezaaide gewassen ondergewerkt worden. 

Grasland omzetten naar bouwland 
Op zand- en lössgronden mag u grasland alleen omzetten naar bouwland (gescheurd) als u er direct daarna een stikstofbehoeftig gewas teelt. Hierdoor vervalt, op Tagetes na, de optie om op deze gronden groene braak in te zetten of een stikstofbindend gewas of eiwitgewas te telen.  
Op klei- en veengronden is het wel toegestaan dat grasland gescheurd wordt voor de inzet van groene braak of de teelt van een stikstofbindend gewas of eiwitgewas. Met uitzondering van de percelen die vallen in Natura2000-gebieden, met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) en grondwaterbeschermingsgebieden. 

Kruidenrijke bufferstrook 

In tegenstelling tot de groene braak mag u de kruidenrijke bufferstrook wel op de verplichte bufferstrook (GLMC’s 4 en 10) toepassen. Deze is minimaal drie en maximaal twaalf meter breed. Het is essentieel dat de bufferstrook van 1 juni tot 1 oktober 2023 voor minimaal 25 procent bedekt is. En gelijkmatig is verdeeld met kruiden en vlinderbloemige gewassen. U mag een kruidenmengsel inzaaien, maar spontane opkomst van kruiden en vlinderbloemigen wordt ook toegestaan. Ook de kruidenrijke bufferstroken mogen niet beweid of geoogst worden. U mag wel het gewas maaien en afvoeren, omdat dit een vorm van beheer is. 

Uw Flynth-adviseur staat u bij 

Wilt u weten hoe u de algemene vrijstelling GLMC 8 ‘niet-productief areaal’ dient toe te passen? Onze specialisten staan voor u klaar. Neem contact op met uw Flynth-adviseur. We helpen u graag. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: