Voortrekkersrol bij het MDV

 
Gepubliceerd: 17-10-2014, laatst gewijzigd: 11-05-2016

Flynth Urk is de voortrekker geweest bij de totstandkoming van het Masterplan Duurzame Visserij (MDV). Vestigingsmanager en Urker Auke Hoefnagel is vanuit Flynth al jarenlang actief in de visserijsector en is vanaf het eerste begin betrokken bij het masterplan. Een interview met Auke Hoefnagel.

Wanneer zag u dat een transitie noodzakelijk was?
“Vanaf 2005 begonnen de productiekosten explosief te stijgen en tegelijkertijd de visprijs te dalen. Dit zorgde ervoor dat bij veel van onze klanten het water aan de lippen stond. Dit was voor mezelf het teken dat er structureel iets moest gaan veranderen.” “De huidige vissersvloot heeft te kampen met veel te hoge brandstofkosten. Het verdienmodel van de huidige schepen is berekend op een gasolieprijs van ongeveer twintig eurocent de liter, maar deze prijs ligt tegenwoordig rond de zestig eurocent de liter. De productiekosten moeten dus omlaag en hiervoor moet de vloot gemoderniseerd worden. Al betekent modernisering niet dat er meer vis moet worden gevangen, maar dat dit juist op een innovatieve, duurzame en ecologisch verantwoorde manier gebeurt. Maar daarbij kan het ecologische niet gefinancierd worden, zonder dat het economisch winstgevend is. Met andere woorden, de vis moet wel genoeg opleveren.”

Welke rol speelt Flynth binnen het MDV?
“Ik zie Flynth als de spin in het web. Wij coördineren en faciliteren het masterplan en brengen de verschillende partijen dichter bij elkaar. Ik vind ook dat wij die rol als adviseur en accountant moeten spelen. We kennen vanuit de geschiedenis en ons netwerk de verschillende partijen goed en kunnen daarom de nodige structuur voor een goede samenwerking opzetten.” “We hebben bijvoorbeeld de coördinatie van de tweede fase van het MDV verzorgd. Er werd toen vanuit acht werkgroepen met de diverse stakeholders gezamenlijk een innovatieve visie op het nieuwe vissen uitgewerkt. Dit resulteerde uiteindelijk in een volledig nieuw businessmodel waarop het nu te bouwen pilotschip gebaseerd is. Deze acht werkgroepen waren: duurzaamheid, politiek, bestuur, financiering, aanwending oude schepen, wetenschappelijk onderzoek, techniek en visie en regelgeving.”

Voor welke specifieke uitdagingen kwamen jullie te staan?
“Het hele masterplan is een grote innovatie en dus een uitdaging. Voor ons als Flynth Urk is het samenbrengen en binnenboord houden van zoveel verschillende partijen binnen deze sector een grote uitdaging. De belangen zijn namelijk voor iedereen anders.” “Verder hebben we veel tijd moeten investeren in de financial engineering. Met zoveel verschillende partijen en het gebruik van subsidies moet je goed kijken wie waarvoor financieel en juridisch verantwoordelijk is. Maar ook welke (juridische) eisen daaraan gesteld moeten worden. Voor het gebruik van de subsidies voor het pilotschip gelden strenge regels.”

Hoe verloopt het MDV tot nu toe vanuit Flynth gezien?
“Ik ben er trots op wat we met iedereen tot nu toe hebben bereikt. Nu de randvoorwaarden voor het pilotschip bepaald zijn, gaan we echt aan de slag. Die randvoorwaarden zijn de prognoses op het gebied van vangst, brandstofreductie, productiekosten en - niet geheel onbelangrijk - het bedrag dat uiteindelijk voor de vissers onder de streep overblijft. Nu gaan we aan iedereen laten zien welke kansen het pilotschip uiteindelijk ook financieel gaat bieden.”

Wanneer is voor Flynth het masterplan geslaagd?
“Voor Flynth en mij persoonlijk is het masterplan geslaagd als we straks beginnen aan de vierde fase: de echte transitie van de vloot. Dus dat er meer kotters vervangen gaan worden door een nieuw MDV concept. Dit zorgt ervoor dat de visserij hier in Urk en in heel Nederland een duurzame toekomst tegemoet gaat. Maar het geeft straks ook de visserijgemeenschap hier in Urk weer houvast. Het geeft nu al vertrouwen dat het vangquota voor de schol de afgelopen zeven jaar steeds verhoogd is. Verder merk ik dat jongemannen uit Urk door de ontwikkelingen rond het masterplan weer nieuw perspectief zien in de visserij.”

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Praktijkverhaal

Geschreven door: