My Flynth
Nieuws

Voorkom heffingen: actualiteiten juni fosfaatreductie

Gepubliceerd: 14-06-2017, laatst gewijzigd: 30-06-2017

Op 1 juni is het fosfaatreductieplan op verschillende fronten gewijzigd. Wat is er exact veranderd, wat betekent dit voor u als melkveehouder en wat kunt u doen?

De belangrijkste wijzigingen in het fosfaatreductieplan zijn:

 • Het verminderingspercentage is voor periode drie (juli, augustus) 12%.
 • De heffing / bonus wordt over elke tweede maand van de periode berekend (juni / augustus / oktober / december).
 • Er is - onder voorwaarde - géén berekening op basis van het jongveegetal noodzakelijk. Dan telt uitsluitend de berekening van het aantal gemiddeld aanwezige GVE in de tweede maand.

Normaal: twee berekeningen

Zonder vrijstelling moeten er twee berekeningen worden gemaakt over de tweede maand van de periode:

 • Eén op basis van het gemiddeld aantal aanwezige GVE in die maand
 • Eén op basis van het gemiddeld aantal melkkoeien in die maand, in combinatie met het jongveegetal (vast getal per 28 april 2017).

Bij de berekening van eventueel verschuldigde heffingen of te verstrekken bonus voor die periode, wordt de hoogste uitkomst in aanmerking genomen.

Nu onder voorwaarde: tweede berekening niet nodig

De tweede berekening op basis van het jongveegetal blijft achterwege, als u voldoet aan de onderstaande voorwaarde:

 • Er wordt vanaf 1 juni geen jongvee ouder dan 35 dagen afgevoerd, anders dan voor export, slacht of dood.

Voorbeeld

Stel dat u op 9 juni 2017 een drachtige pink voor het leven verkoopt aan uw buurman-melkveehouder. Dan moet u als verkopend bedrijf in de desbetreffende periode twee én de daaropvolgende perioden in 2017 blijven rekenen met twee berekeningen, waaronder met het jongveegetal. De hoogste uitkomst telt. Dat hoeft niet altijd een probleem op te leveren. Het is raadzaam om altijd een planning te maken en daaruit de consequenties te bepalen.

Maak tijdig een berekening

Om een hoge heffing te voorkomen is het van belang dat u in elke tweede maand van de periode voldoet aan het doelstellingsaantal (in GVE). Dat wordt bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal aanwezige GVE of met behulp van het jongveegetal. Recent bleek dat diverse melkveehouders zich in de eerste periode hebben misrekend. Door te late afvoer van dieren kregen zij te maken met een kleine overschrijding. Nu worden zij geconfronteerd met een hoge heffing.

Voorkom kleine fouten met grote gevolgen

Voorkom een hoge naheffing en let in de tweede maand van elke periode extra goed op de volgende punten:

 • Wat is in de tweede maand (juni, augustus, oktober en december) het doelstellingsaantal (gemiddeld aantal GVE), waar ik aan moet voldoen?
 • Is voldaan aan de voorwaarde voor vrijstelling van het jongveegetal?
 • Zo nee, hoeveel melkkoeien kan ik dan maximaal gemiddeld houden in die periode?
 • Welke categoriewisselingen komen er deze maand aan (pink wordt koe, kalf wordt pink) en wat betekent dat voor de gemiddelde dieraantallen?
 • Moeten er nog dieren worden afgevoerd, en zo ja: wanneer?

Rekenmodel Flynth

Flynth heeft een rekenmodel gemaakt waarin - naast GVE en heffingen - ook de financiële gevolgen van meer of minder melkproductie meegenomen worden. Vraag uw adviseur om advies.

Laat u adviseren

Wilt u meer informatie? Laat u tijdig adviseren en voorkom onverwachte heffingen. Laat hier uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Of neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via info@flynth.nl of 088 236 77 77. 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Gert ten Have

Gert.tenHave@flynth.nl