My Flynth
Nieuws

Voorkom berekening belastingrente bij IB en Vpb

Gepubliceerd: 21-04-2017, laatst gewijzigd: 21-04-2017

Door tijdig een voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aan te vragen of door snel een aangifte in te dienen, kan worden voorkomen dat de fiscus belastingrente aan u in rekening brengt. Door de hoge rentepercentages die de fiscus daarvoor hanteert, kan de berekening van belastingrente flink in de papieren lopen.

Berekening belastingrente

De berekening van belastingrente begint 6 maanden na afloop van het kalenderjaar of het boekjaar. Bij de meeste ondernemers zal het boekjaar gelijk zijn aan het kalenderjaar en dan begint de berekening dus op 1 juli volgend op het jaar waarop de belastingschuld betrekking heeft. Voor het jaar 2016 begint deze termijn dus te lopen vanaf 1 juli 2017. Vervolgens loopt de berekening van belastingrente door tot 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Het percentage van de belastingrente is variabel en is voor de inkomstenbelasting (en verschillende andere belastingen) gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties maar daarbij geldt wel een minimum van 4%. Voor de vennootschapsbelasting is het percentage gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties maar daarbij geldt zelfs een minimum van 8%. Op dit moment worden deze minimumpercentages in rekening gebracht.

Voorkomen van belastingrente

Om te voorkomen dat de fiscus deze zeer hoge belastingrente in rekening brengt, is het dus van belang om er voor te zorgen dat u vóór 1 juli 2017 een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ontvangt. Daarvoor is het uiteraard wel van belang om tijdig de aangifte in te dienen of een verzoek in te dienen voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag. De belastingdienst heeft immers ook nog tijd nodig om een (voorlopige) aanslag vast te stellen.

Voor de aangifte vennootschapsbelasting geldt dat als deze wordt ingediend binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, de fiscus dan in beginsel een aanslag zal opleggen vóór 1 juli. Indien het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, betekent dat dat de aangifte had moeten worden gedaan vóór 1 april 2017. Als de fiscus vervolgens die aangifte ongewijzigd overneemt, is geen belastingrente verschuldigd.

Wanneer de aangifte niet vóór 1 april 2017 is ingediend, kan nog een verzoek om vaststelling of aanpassing van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting worden ingediend. Van belang is dan om dit verzoek te doen binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, d.w.z. dat als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar het verzoek om vaststelling of aanpassing van de voorlopige aanslag moet worden ingediend vóór 1 mei 2017. Ook dan geldt weer dat als de fiscus het verzoek ongewijzigd overneemt, geen belastingrente verschuldigd is.

Voor de inkomstenbelasting geldt eveneens 1 april 2017 als datum om een aangifte tijdig in te dienen en daarmee belastingrente te voorkomen. Als sprake is van een ondernemer met een gebroken boekjaar dan geldt dat de aangifte moet zijn ingediend binnen 3 maanden na het einde van het boekjaar.
Is die termijn niet haalbaar dan kan in ieder geval een verzoek om het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag worden ingediend, eveneens vóór 1 mei 2017. Ook bij de inkomstenbelasting geldt dat als de fiscus dit verzoek ongewijzigd overneemt, geen belastingrente verschuldigd is.

Conclusie

Het is belangrijk om er voor te zorgen om tijdig een aangifte in te dienen wanneer u verwacht dat u (fors) belasting moet bij betalen. Daarmee houdt u dan de belastingrente ook beperkt. Is het tijdig indienen van de aangifte niet mogelijk dan is het van belang om in ieder geval een verzoek voor het opleggen van een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen. De tarieven van de belastingrente zijn immers fors en zijn veel hoger dan de bank vergoedt op bank-/spaarrekeningen.

De regeling voor de heffing van belastingrente is verder buitengewoon ingewikkeld vorm gegeven. Voor afwijkingen op aangiften, navorderingsaanslagen maar ook voor teruggaven van belasting zijn de regels afwijkend van hetgeen hiervoor is weergegeven.

Mocht u over het voorgaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Flynth. Wanneer u geen klant bent bij Flynth kunt u contact opnemen met de fiscalisten op het dichtstbijzijnde kantoor van Flynth. Er is altijd wel een kantoor bij u in de buurt.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl