My Flynth
Nieuws

Vleeskalverenhouder, plan nu uw bedrijfsmodernisering

Gepubliceerd: 09-07-2018, laatst gewijzigd: 09-07-2018

De overheid heeft op 11 juni twee nieuwe subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders gepubliceerd. In totaal wordt er de komende periode 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de investering in welzijnsvriendelijke vloeren en emissiearme systemen. Als u - als vleeskalverenhouder - in de komende jaren wilt investeren is dit een uitgelezen moment. De overheid betaalt dan mee aan uw bedrijfsmodernisering.

Subsidie

De subsidieregelingen ‘Ammoniakreductie in stallen voor vleeskalveren’ en ‘Welzijnsvriendelijke stalvloeren voor vleeskalveren’ worden opengesteld van 1 tot en met 30 oktober 2018 en van 1 tot en met 30 september 2019. Belangrijkste doelstelling is om vleeskalverenhouders te stimuleren om te investeren in welzijnsvriendelijke vloeren en ammoniakreductie. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Op emissiearme systemen wordt per kalverenhouder maximaal €100.000 subsidie verstrekt. Het subsidieplafond is 7,5 miljoen per regeling.

Tenderregeling

Deze subsidieregelingen betreffen zogenaamde tenderregelingen. Dat wil zeggen dat u concurreert met collega vleeskalverenhouders op kwaliteit. Door punten aan de aanvragen toe te kennen wordt bepaald welke aanvragen het best aan de doelstelling van de regeling voldoen. Zo ontstaat er een rangschikking. De beste aanvraag bovenaan de minste aanvraag onderaan. Het geld wordt vervolgens op basis van die rangschikking verdeeld totdat het budget op is, met dien verstande dat aanvragen met minder dan 4 punten sowieso worden afgewezen.

Criteria zijn:

  • De aanvrager moet eigenaar zijn van de vleeskalverenstal.
  • Stalvloeren; plaatsen in de stal, percentage dat wordt uitgevoerd met de nieuwe vloer, nieuw of renovatie.
  • Emissiearme systemen: plaatsen in de stal, percentage ammoniakreductie, percentage van het bedrijf waar de maatregel voor getroffen wordt.

Let op: heeft u reeds concrete plannen, houd er dan wel rekening mee dat u geen verplichting mag aangaan voordat de aanvraag is ingediend.

Realisatietermijn

Door deze subsidieregelingen is het nu een uitgelezen moment om als kalverenhouder goed na te denken over de toekomst. Moet of wil ik in de komende jaren dergelijke investeringen doen? Als dat zo is dan is er via deze subsidie een prima mogelijkheid om de overheid mee te laten betalen aan de modernisering. U heeft daarbij een redelijke termijn om de investeringen daadwerkelijk te realiseren.  Stel u dient komende oktober uw aanvraag in. Een behandelingstijd van 13 weken bij RVO is niet onrealistisch, dus een beschikking ontvangt u in januari 2019. U heeft dan tot januari 2021 om uw investering te realiseren. Voor emissiearme systemen heeft u zelfs de tijd tot januari 2022.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Wit u meer informatie over deze subsidieregelingen of wilt u subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Flynth via e-mail of via telefoon 088 236 7777.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Henk Altena

haltena@rombou.nl