My Flynth

Vier nieuwe subsidies voor innovatieve ondernemers

Gepubliceerd: 20-06-2017, laatst gewijzigd: 20-06-2017

Bent u een echte innovator? Dan is er goed nieuws. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kondigt namelijk vier nieuwe subsidieregelingen aan voor innovatieve ondernemers. Ontdek om welke regelingen het gaat en of u in aanmerking komt.

De nieuwe regelingen moeten nog worden gepubliceerd en zijn allemaal uitwerkingen van het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Noord-Nederland. Het gaat om de volgende regelingen:

  • Tender Valorisatie C 2017 Ronde 2
  • Tender Valorisatie D 2017 Ronde 2
  • Tender Valorisatie C mkb
  • Tender Valorisatie D mkb

Meer kansrijke innovaties
De tenders hebben tot doel dat mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en kennisinstellingen, tot meer kansrijke innovaties komen met veel economische en duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid. Er komen vier tenders Valorisatie. Subsidie is beschikbaar voor projecten binnen doelstelling C en doelstelling D, met als belangrijk verschil dat doelstelling D zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot.

Valorisatie mkb
Bij de tenders Valorisatie mkb is sprake van cofinanciering vanuit de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Projecten moeten daarom ook een bijdrage leveren aan minimaal één van de programma's of plannen van de MIT. De tenders Valorisatie mkb zijn alleen beschikbaar voor het samenwerkend mkb. De tenders Valorisatie 2017 Ronde 2 richten zich met name op het mkb. Kennisinstellingen en grote bedrijven komen echter ook in aanmerking voor de tenders Valorisatie 2017 Ronde 2. Het mkb moet een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

Wie komt in aanmerking?
In aanmerking voor subsidie komen kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype, inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Doelstelling C
Projecten binnen doelstelling C richten zich op meer innovatie en valorisatie in het mkb, binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. De tender Valorisatie C mkb heeft dezelfde doelstelling als de tender Valorisatie C 2017 Ronde 2, maar kan alleen door samenwerkend mkb worden aangevraagd.

Doelstelling D
Projecten binnen doelstelling D richten zich op innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in Noord-Nederland, binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen. De tender Valorisatie D mkb heeft dezelfde doelstelling als de tender Valorisatie D 2017 Ronde 2, maar kan alleen door samenwerkend mkb worden aangevraagd.

Budget en aanvragen
De beschikbare budgetten zijn nog niet bekend, maar deze zullen vergelijkbaar zijn met het budget uit 2016. Voor alle tenders geldt dat aanvragen van 3 juli tot en met 7 september 2017 kunnen worden ingediend bij het SNN.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Geert Witjes

geert.witjes@flynth.nl