Eindejaarstip 2022

Verzoek vóór 2023 om voeging of ontvoeging uit fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Verzoek vóór 2023 om voeging of ontvoeging uit fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Gepubliceerd: 22-11-2022, laatst gewijzigd: 23-11-2022

In 2023 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting verlaagd van 395.000 euro naar 200.000 euro. Tegelijkertijd wordt het tarief in de eerste schijf verhoogd van 15 procent naar 19 procent. Het tarief over het meerdere bedraagt zowel in 2022 als in 2023, 25,8 procent. De tarieven gelden per vennootschap en als sprake is van een fiscale eenheid per fiscale eenheid.

Door de wijziging in het tarief en de verlaging van het bedrag van de eerste schijf kan het voordelig zijn om een bestaande fiscale eenheid te verbreken.

Er moet wel sprake zijn van een situatie waarin de fiscale eenheid als geheel meer dan 200.000 euro winst maakt.
In een situatie waarin 2 vennootschappen bijvoorbeeld ieder 200.000 euro winst maken bedraagt de vennootschapsbelasting:

  • Voor de fiscale eenheid
    19 procent x 200.000 euro + 25,8 procent x 200.000 euro = 89.600 euro.  
  • Voor afzonderlijke vennootschappen
    19 procent x 200.000 euro = 38.000 euro x 2 vennootschappen = 76.000 euro.

Het voordeel van het verbreken van de fiscale eenheid bedraagt in dit voorbeeld 13.600 euro.

Het uiteindelijke voordeel is afhankelijk van het aantal vennootschappen dat in een fiscale eenheid is gevoegd en de hoogte van de afzonderlijke winsten.

Het voordeel kan omslaan in een nadeel als een van de vennootschappen in een fiscale eenheid verlies lijdt. Het laten voortbestaan van een fiscale eenheid ten aanzien van die vennootschap kan dan voordelig zijn. Het voegen van een verlies lijdende vennootschap in een fiscale eenheid kan uiteraard ook een voordeel opleveren.

Voor het verbreken van een fiscale eenheid is het noodzakelijk een verzoek in te dienen bij de belastingdienst. Verbreking van een fiscale eenheid kan niet eerder plaatsvinden dan het moment waarop het verzoek bij de belastingdienst is ingediend.

Het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Om administratieve redenen kan het wenselijk zijn om fiscale eenheden te verbreken of juist aan te gaan per 31 december van een kalenderjaar.

Aan de mogelijkheid tot het aangaan van een fiscale eenheid zijn voorwaarden verbonden.

Let wel op!

Bij het verbreken van een fiscale eenheid zult u moeten nagaan, of binnen zes jaar vóór het moment van verbreken, binnen de fiscale eenheid tussen de vennootschappen die bij de verbreking zijn betrokken geschoven werd met stille reserves. Dat kan aan de orde zijn als binnen fiscale eenheid bedrijfsmiddelen werden verkocht of overgedragen zonder winst- of verliesneming terwijl dat bij overdracht aan een derde wel het geval zou zijn geweest. Dat kan leiden tot belastingheffing in het jaar voorafgaand aan de verbreking.
Het is verstandig deskundig fiscaal advies in te winnen!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Edmond van Heugten Administratief Medewerker bij Flynth Edmond van Heugten