Eindejaarstip

Uw werknemers extra belonen met de werkkostenregeling

Uw werknemers extra belonen met de werkkostenregeling
Gepubliceerd: 05-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

2020 is een vreemd jaar. Als gevolg van de coronacrisis werkt Nederland massaal thuis, wat voor een andere dynamiek zorgt binnen bedrijven. Om uw medewerkers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, kunt u overwegen hen eens extra te belonen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de werkkostenregeling. Mooi meegenomen: als coronamaatregel heeft het kabinet de vrije ruimte in deze regeling voor het jaar 2020 verhoogd.

Een wellicht wat onderbelichte coronamaatregel van de regering is de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Maar wat kunt u hier als werkgever dan precies mee doen? Daarvoor is het eerst nodig uit te leggen wat de werkkostenregeling ook alweer inhoudt. Het gaat om een regeling in de loonbelasting, waarvan werkgevers gebruik kunnen maken als ze hun werknemers willen belonen. Daarbij gaat het om extra loon, verstrekkingen of loon in natura, waar niet direct loonheffing over hoeft te worden afgedragen.

Bijna een verdubbeling

Als werkgever kunt u tot maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom van uw bedrijf onbelast aan uw medewerkers uitkeren of verstrekken. Daarbij geldt een maximum van 400.000 euro. Boven dat bedrag bedraagt het percentage 1,2 procent. Het kabinet heeft het percentage van 1,7 als gevolg van de coronacrisis verhoogd naar 3 procent. Een voorbeeld: stel dat de fiscale loonsom van een onderneming 400.000 euro bedraagt. Normaliter leverde dit een ruimte op van 1,7 procent van 400.000 euro, zijnde 6.800 euro. Door de verhoging van het percentage is de ruimte in deze werkkostenregeling 12.000 euro geworden. Bijna een verdubbeling dus! Met andere woorden: u kunt overwegen een loonbestanddeel aan te wijzen, zodat deze onder de belastingvrije ruimte van de werkkostenregeling valt. Komt u over het maximum van de vrije ruimte heen, dan is het meerdere belast tegen een eindheffing van 80 procent. Belangrijk bij dit alles is wel dat u voldoet aan de zogenaamde gebruikelijkheidstoets. Dat bekent dat de vergoedingen en verstrekkingen die u aanwijst, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Extra belonen zonder loonbelasting

Uit het voorgaande blijkt dat u als werkgever uw medewerkers eens extra kunt belonen, zonder dat het loonbelasting kost. Ook de DGA (directeur groot aandeelhouder) is werknemer. Mooi meegenomen in deze rare tijd, waarin weer dringend wordt geadviseerd om thuis te werken. U kunt daarnaast ook eventuele noodzakelijke gereedschappen, computers of mobiele communicatiemiddelen verstrekken, zonder dat er loonheffing is verschuldigd. Dit geldt ook  voor een  bureau en een bureaustoel die u onder voorwaarden kan verstrekken, net zoals arbo-voorzieningen en -hulpmiddelen, zoals een veiligheidsbril, aanstellingskeuring of mondkapje. Deze worden aangemerkt als gerichte vrijstellingen, die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Dit geldt overigens onder voorwaarden ook voor een coronatest die werknemers in een commerciële teststraat ondergaan.

Let op

Krijgt u NOW-subsidie, let er dan op dat in veel gevallen er geen bonussen mogen worden uitgekeerd aan Raad van Bestuur, bestuur en directie. Doet u dat toch, dan moet u de subsidie terugbetalen. In die gevallen kunt u de bonus dus maar beter achterwege laten. Of het verbod tot uitkering van bonussen (en andere uitkeringen waaronder dividend) ook voor u geldt hangt af van een paar factoren, waaronder de hoogte van de subsidie. Laat u in voorkomende gevallen adviseren.

Wij helpen u graag

Wilt u uw werknemers in deze tijd waarin ze veel thuiswerken en een stapje extra moeten zetten belonen, zonder dat het al te veel loonheffing gaat kosten? De adviseurs van Flynth helpen u graag. Neem contact op.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Bernadette Kamp - Balk Senior Belastingadviseur bij Flynth Bernadette Kamp - Balk

Bernadette.Kamp@flynth.nl