Nieuws

Uw nalatenschap goed regelen

Uw nalatenschap goed regelen
Gepubliceerd: 17-06-2020, laatst gewijzigd: 23-02-2022


De coronacrisis maakt een hoop los bij veel mensen. Meer dan ooit beseffen we dat het leven van de ene op de andere dag compleet kan veranderen en zo voorbij kan zijn. Dit zorgt ervoor dat we na gaan denken over de gevolgen van een overlijden. Wat gebeurt er als ik er morgen niet meer ben? Wie zijn mijn erfgenamen? Blijven zij wel verzorgd achter? Hoeveel erfbelasting moeten zij gaan betalen? Wat gebeurt er met mijn onderneming als ik er niet meer ben? Met een testament kunt u dit soort zaken goed regelen. 

Waarom is een testament zo belangrijk? 

Met een testament kunt u regelen wie wat van u krijgt op het moment dat u komt te overlijden. 
De inhoud van uw testament blijft geheim zolang u in leven bent. U kunt zelf regelen wie u verzorgd achter wenst te laten.  

Noodwet

In verband met de uitbraak van COVID-19 mogen notarissen tijdelijk, als er geen andere mogelijkheden zijn om het testament te passeren, gebruikmaken van audiovisuele middelen zoals skype, om de akte te passeren. Zo kan iemand dus als het echt noodzakelijk is, een testament opstellen terwijl hij in het ziekenhuis ligt. 

Wilsbekwaam 

Op het moment dat de notaris het testament opstelt, moet de persoon in kwestie wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat u zelfstandig een beslissing moet kunnen nemen en de gevolgen van die beslissing moet kunnen overzien. Het is dus belangrijk om op tijd te handelen en niet te wachten met het laten opstellen van een testament tot u niet meer wilsbekwaam bent. 

Het voortbestaan van uw onderneming 

Als u een onderneming heeft, wilt u waarschijnlijk dat uw onderneming ook na uw overlijden kan blijven voortbestaan. Als u niet goed vastlegt in uw testament wat er met uw onderneming moet gebeuren, kan dit het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Als u de enige eigenaar bent van uw onderneming, kunt u helemaal zelf beslissen wat er met uw onderneming gebeurt als u komt te overlijden. Als u samen met anderen een onderneming heeft, kan het zijn dat hier al afspraken over zijn vastgelegd. Als u bijvoorbeeld een maatschap of VOF heeft, dan zijn er in de maatschaps- of vof-akte waarschijnlijk afspraken gemaakt over de voortzetting van het bedrijf. Als u samen met anderen in een BV zit, zijn hier vaak afspraken over gemaakt in de aandeelhoudersovereenkomst en in de statuten. 

Waarde van uw bedrijfsaandeel

Veelal zien we dat de andere maten of vennoten de onderneming na het overlijden mogen voortzetten. Zij moeten dan wel de waarde van uw aandeel vergoeden aan uw erfgenamen. 
Vaak ontstaat er na het overlijden discussie over de waarde van uw aandeel. Het is daarom belangrijk om goed vast te leggen hoe die waarde bepaald moet worden. Ook is het belangrijk om erover na te denken of de andere maten of vennoten dit bedrag kunnen uitbetalen aan de erfgenamen zonder dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt. Als u nu al weet dat zij dit niet kunnen betalen, is het verstandig nu al na te denken over andere afspraken. 

Bedrijfsopvolging

Als u wenst dat het bedrijf wordt voortgezet door een van uw erfgenamen, bijvoorbeeld uw zoon of dochter, is het verstandig om na te denken over de erfbelasting die betaald moet worden. Voor de erfbelasting is het gunstig om uw hele onderneming zonder betalingsverplichting na te laten aan de bedrijfsopvolger. Er zal dan wegens het bestaan van de fiscale regeling voor bedrijfsopvolgers vrijwel geen erfbelasting betaald hoeven te worden. 

Betalingsverplichting voor bedrijfsopvolger

Maar als vrijwel uw gehele vermogen bestaat uit ondernemingsvermogen kan dit er wel voor zorgen dat de langstlevende en andere kinderen vrijwel niets krijgen. Het is goed om hier al voor uw overlijden over na te denken en afspraken te maken met de langstlevende en de kinderen. In uw testament kunt u vastleggen wie de onderneming krijgt en of de bedrijfsopvolger moet betalen. 
U kunt ook vastleggen hoeveel de bedrijfsopvolger moet betalen en binnen welke termijn(en). Daarnaast kunt u misschien regelen wat andere kinderen krijgen. 

Beroep doen op legitieme portie

Houd er rekening mee dat als u de andere kinderen onterft of een te klein erfdeel geeft, zij een beroep kunnen doen op hun legitieme portie. De legitieme portie is geldbedrag ter hoogte van de helft dat het kind zou zijn toegekomen wanneer de overleden ouder geen testament zou hebben opgemaakt. 

Flexibel testament

Als er op dit moment nog geen bedrijfsopvolger in beeld is, zou u ook kunnen kiezen voor een flexibel testament. Dit betekent dat uw partner, als u eerder overlijdt dan uw partner, de mogelijkheid krijgt om de erfenis naar eigen inzicht te verdelen tussen zichzelf en de kinderen. Hij heeft dan op een later moment de mogelijkheid om de onderneming toe te kennen aan de bedrijfsopvolger, die zich dan misschien heeft aangediend. 

Lening van bedrijfsopvolger bij overledene

Misschien heeft uw zoon of dochter het bedrijf al overgenomen. Ook dan kan een testament nog belangrijk zijn. We zien vaak dat de zoon of dochter een lening sluit bij de ouders om het bedrijf te kunnen voortzetten. Op het moment dat u komt te overlijden, moet de bedrijfsopvolger de lening  terug betalen aan de andere erfgenamen, meestal de broers en/of zussen. Als u wenst dat de lening niet meer of slechts deels terug betaald hoeft te worden op het moment dat u komt te overlijden, kunt u dit vastleggen in uw testament. 

Erfbelasting besparen 

Met het opstellen van een testament kunt u voorkomen dat uw erfgenamen onnodig veel erfbelasting moeten betalen. Een flexibel testament geeft de langstlevende partner de mogelijkheid om de erfenis fiscaal gunstig te verdelen. Ook kan hiermee bepaald worden of er bij het overlijden van de eerste partner meer of minder belasting betaald wordt. Verder kunt u bijvoorbeeld een kleinkindlegaat opnemen. Kleinkinderen erven tot 20.000 euro belastingvrij. 

Schenken

Om erfbelasting te besparen kunt u er ook aan denken om bij leven al schenkingen te doen aan uw kinderen. U kunt hiervoor de vrijstellingen voor de schenkbelasting benutten. Veel ouders vinden schenken met de warme hand plezieriger dan met de koude hand. 

Zelf de regie houden

Uiteraard zijn er nog veel meer goede redenen om een testament op te stellen. 
U kunt bijvoorbeeld een executeur benoemen om ruzies over de verdeling van de erfenis te voorkomen, u kunt het gezag of de voogdij over minderjarige kinderen vastleggen en u kunt voorkomen dat uw vermogen via uw kinderen bij uw ex-partner terechtkomt. 

Wat Flynth voor u kan betekenen

Elke situatie is uniek en iedereen heeft andere wensen. Het is echter belangrijk dat u zelf uw wensen vastlegt, zodat u zelf de regie heeft. Flynth kan u helpen om uw situatie inzichtelijk te maken en u helpen bij het bepalen van uw wensen. Flynth kan ook met u meedenken over mogelijke oplossingen om die wensen te realiseren. Ook als u al een testament heeft, kan het verstandig zijn om advies in te winnen. Het testament kan al oud zijn of uw situatie gewijzigd. 
 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Miranda Smithuysen Medewerker Juridisch Advies bij Flynth Miranda Smithuysen