Uitkering van betalingsrechten 2022 – vraag op tijd uw voorschot aan

 
Uitkering van betalingsrechten 2022 – vraag op tijd uw voorschot aan
Gepubliceerd: 14-09-2022, laatst gewijzigd: 14-09-2022

Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid in de Gecombineerde Opgave? Van 7 tot en met 28 juni jl. was het mogelijk om een voorschot aan te vragen van € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan krijgt u alsnog de kans om dit te doen.

U krijgt opnieuw de mogelijkheid om van 5 tot en met 26 september 2022 een voorschot aan te vragen voor GLB-subsidies. Dit heeft het kabinet besloten vanwege de oorlog in Oekraïne. Het wil hiermee liquiditeitsproblemen door de stijgende kosten voor veevoer, kunstmest, energie en arbeid bij agrariërs voorkomen Deze aanvraagperiode geldt echter voor álle ondernemers die voor 2022 nog geen voorschot hebben aangevraagd.

Hoe berekent u het voorschot?

U vermenigvuldigt het aantal hectare in 2022 óf de geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2022 (de laagste van de twee) met  € 270. Hebt u betalingsrechten overgenomen en heeft RVO die overdracht nog niet verwerkt? Dan ontvangt u voor deze betalingsrechten geen voorschot.

Voorwaarden

Met welke voorwaarden moet u rekening houden?

  • U hebt betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond;
  • U hebt de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling al aangevraagd in de GO;
  • U hebt in het huidige en de afgelopen twee belastingjaren (2020-2022) in totaal niet meer dan  € 20.000 euro aan de-minimissteun ontvangen;
  • U hebt recht op een voorschot van ten minste €400.

De-minimissteun

De overheid geeft ondernemers ook de-minimissteun. Dit bestaat uit:

  • Fictief rentevoordeel over de vervroegde uitbetaling betalingsrechten in 2020 en 2021;
  • Ontvangsten uit de regeling fosfaatreductieplan 2017. Sommige melkveehouders hebben namelijk nog na 2017 steun ontvangen;
  • Ontvangsten van de Rijksoverheid, de provincies, gemeenten, waterschappen en andere subsidieverstrekkers.

U moet hierbij een verklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer dan €20.000 hebt ontvangen aan de-minimissteun. Aandachtspunt: deze drempel mag niet overschreden worden door het rentevoordeel dat het voorschot u oplevert.

Fictief rentevoordeel van 4 procent

Normaliter ontvangt u GLB-subsidies pas in december. Het voorschot krijgt u al in juli. Dat betekent dat u een fictief financieel rentevoordeel hebt: 4 procent van het voorschot (tot het moment van uitbetalen). Dit rentevoordeel komt bovenop uw eerder ontvangen de-minimissteun. Dit moet samen dus onder de €20.000 blijven.

In december ontvangt u minder

Houd er in uw liquiditeitsprognose rekening mee dat u in december minder ontvangt als u het voorschot aanvraagt.

Vragen?

Hebt u vragen over het voorschot, wilt u ondersteuning bij het invullen van uw aanvraag of kunnen wij u ondersteunen door samen te bekijken of het aanvragen van een voorschot passend voor u is? Neem dan contact op met uw adviseur of een locatie van Flynth bij u in de buurt. Samen zorgen we voor een succesvolle aanvraag.

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: