Nieuws

Turnaround, innoveren of verzuipen?

Turnaround, innoveren of verzuipen?
Gepubliceerd: 14-01-2021, laatst gewijzigd: 28-09-2022

De uitbraak van Corona heeft veel MKB ondernemers in moeilijkheden gebracht. Het steunpakket van de overheid voor de hardst getroffen sectoren geeft tijdelijk iets lucht maar is geen structurele oplossing. Doorlopende kosten en lage omzetniveaus als gevolg van de maatregelen zorgen voor een oplopende schuldpositie. Veel franchisenemers worden momenteel kunstmatig in leven gehouden in afwachting van betere tijden. Uitstel van betaling op huur, franchise fee, inkopen helpen om te overleven. De bereidheid van lastenverlichting door de overheid, verhuurders, franchiseorganisaties, en leveranciers is een mooi gebaar. Maar waar ligt de grens om te spreken over uitstel van executie?

Pompen om te overleven heeft vaak pas zin als er sprake was van een gezonde exploitatie voor de coronacrisis. De oplopende schuldpositie moet op de langere termijn wel terug te betalen zijn door een ondernemer. Als een franchisenemer al krap bij kas zat raakt hij of zij alleen meer verder in de problemen. Voorkom een faillissement door regie te houden en te zoeken naar alle denkbare oplossingen is een advies wat ik geef. Met onderstaande stappen kun je aan de slag om je bedrijf daadkrachtig te laten herstellen. 

Stap 1. Stel prioriteiten bij de betalingsverplichtingen. De betalingen die noodzakelijk zijn voor continuïteit van de bedrijfsvoering krijgen voorrang. Dit geeft tijdelijk de ruimte voor een nadere analyse van de noodsituatie.

Stap 2. Begin met een financiële inventarisatie. Breng in kaart hoe de onderneming er werkelijk voor staat. Beoordeel de huidige schuldpositie en vergelijk deze met de situatie voor de Coronacrisis. Haal de benodigde gegevens uit de boekhouding.

Stap 3. Maak een prognose rekening houdend met de exploitatie van voor het ontstaan van de Coronacrisis. Verken nieuwe omzetmogelijkheden, eventueel door aanpassing van de strategie en activiteiten. Haal inspiratie uit de creatieve ideeën en kansen die tijdens de Coronacrisis zijn ontstaan. Saneer daar waar mogelijk op de kosten. Beoordeel de resultatenrekening en ontwikkeling van de balans en kasstromen. Is de verwachte kasstroom in de komende jaren voldoende voor het aflossen van de schulden? Vraag een deskundige om hulp als je er niet uit komt.

Stap 4. Ga om tafel met schuldeisers en franchiseorganisatie en bespreek de aflossingsmogelijkheden. Win vertrouwen door open te zijn over de prognose en de voorgenomen plannen. Gedeeltelijk kwijtschelden van schuld is bespreekbaar als een alternatieve oplossing in deze tijd. Controleer of aangeboden betalingsafspraken passen binnen de prognose. Maak de afweging of voortzetting van de onderneming financieel haalbaar is. Ook emotioneel gezien moet er voldoende vertrouwen en energie zijn.

Stap 5. Mocht na onderhandeling blijken dat de kans van slagen te klein is, breng dan in kaart welke zekerheden en bezittingen in de onderneming aanwezig zijn. Sluit verkoop van de onderneming niet uit als een mogelijkheid om schulden af te lossen. Zodat de vestiging eventueel door een andere franchisenemer kan worden voortgezet.

Stap 6. Breng in kaart wat de consequenties zijn van een faillissement in privésfeer. Afhankelijk van de rechtsvorm kan spaargeld in privé en persoonlijke bezittingen worden opgeëist. De aansprakelijkheid van je partner is afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden. Hoe schat je de kans in van een nieuwe baan en werkgelegenheid in de toekomst?

Overall

Pas wanneer stappen 1 t/m 6 zijn doorlopen en alle mogelijke oplossingen onvoldoende soelaas bieden lijkt een faillissement onvermijdelijk. Een faillissement kan worden aangevraagd via rechtspraak.nl en schuldhulpverlening via de gemeente voor de start van een minnelijk traject (evt. komt u in aanmerking voor schuldsanering). Betrek hierbij in alle gevallen je accountant.   

Ga alsjeblieft niet bij de pakken neerzitten. Hoe moeilijk de situatie ook is. Er zijn voldoende kansen om een onderneming te redden. Streef naar een succesvolle turnaround. Zoek naar de ‘echte behoefte’ van de klant. Maak meerdere scenario’s, ga aan de slag en communiceer met betrokken partijen. Zo beperk je de schade, kweek je goodwill en werk je richting een betere toekomst.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Ivo Bleeker Adviseur Deal Advies bij Flynth Ivo Bleeker