nieuws

Toekomst Melkveehouderij

Toekomst Melkveehouderij
Gepubliceerd: 10-01-2022, laatst gewijzigd: 01-03-2022

De wereld om ons heen verandert. Er is grond nodig voor de bouw van extra woningen en natuur en het plan voor verhoging van het waterpeil in veenweidegebieden en verlaging van de ammoniakuitstoot rondom natuurgebieden.

Ten aanzien van stikstof kiest het nieuwe kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak. Hiermee moet de doelstelling wordt gehaald van 50 procent stikstofreductie in 2030. Via extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing moeten de stikstofdoelen worden gerealiseerd. Het Kabinet trekt er sowieso 25 miljard euro voor uit om haar plannen te realiseren. Maar Schiphol heeft ook extra stikstof nodig. En steeds zijn er weer uitspraken van rechters over het stikstofbeleid. In het ene gebied is straks minder ruime voor landbouw, terwijl in een andere regio bedrijven met goede vergunningen juist meer in trek raken.

De Europese Commissie zag onlangs nog onvoldoende vertrouwen in de Nederlandse stikstofaanpak. Daarom onzekerheid over de derogatie in 2022. RVO draag al uit: houdt er bij het bemestingsplan in voor 2022 rekening mee dat de derogatie uitblijft.

Kansen

Welke mogelijkheden zijn er om het bedrijf verder te ontwikkelen? Wat betekent duurzaamheid of toekomstbestendigheid in uw situatie? Wat is het perspectief bij bedrijfsovername? De recente melkprijsstijging geeft een positief gevoel en voor nu enige lucht, maar de kostenstijging gaat gewoon door.

Waar staat u?

Dagelijks zien we bij Flynth grote verschillen in technisch en economische resultaten, tussen vergelijkbare bedrijven. Het gemiddelde beeld zegt dus niet alles en nog niks over de situatie op uw eigen bedrijf!  Dus van belang om te weten waar u nu staat, waar het goed gaat in uw bedrijf en ook waar uw kansen liggen.

Waar kunt u naar toe?                                        

We zien verschillende richtingen ontstaan, in de manier waarop ondernemers hun inkomen op peil willen houden of verhogen. De beproefde route via meer koeien houden is aan het verdwijnen en kostenprijsbeheersing levert soms onvoldoende op. Ten aanzien van stikstof zult u straks een passende keuze moeten maken: gaat u voor een technische oplossing via innovatie, voelt u meer voor extensivering, of is verplaatsing of stoppen een passend alternatief? Hoe zorgt u dat u voor de toekomst voldoende inkomen behaalt? Naast plezier in uw werk!

Heeft u inhoudelijke vragen omtrent andere zaken in de nieuwe kabinetsplannen? Neem dan contact op met uw Flynth adviseur.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte